Måned: september 2014

Tannregulering

En stor del av befolkningen har tenner som i utgangspunktet ikke står riktig plassert i munnen. Alle som går regelmessig til tannlege fra barnsben av får tannstillingen grundig vurdert av kvalifiserte tannleger, slik at de som har behov for det får nødvendig oppfølging og behandling.

Oppdages i ung alder

Det er spesialister i tannregulering (kjeveortoped), som utfører tannreguleringer på den norske befolkningen, selv om enkelte allmentannleger tilbyr Invisalign usynlig tannregulering og lignende. Vanligvis blir de med behov for det, henvist til en kjeveortoped for utredning og behandling hvis feilstillinger oppdages.

Dette skjer i ung alder slik at behandlingen kan uføres før veksten er ferdig. Da er det som regel bedre prognose sammenlignet med å få utført behandlingen i voksen alder.

Tannregulering for voksne

Det gå også an å behandle å få regulert tennene når man er voksen.  Spesielt pasienter som gjennomgår tannkjøttsbehandling (systematisk periodontal behandling) pga tannløsningsykdom som gjør at tennene flytter på seg kan ha stor glede av tannregulering.

Dekning av utgifter til tannregulering

For barn dekkes som hovedregel alltid en del av tannreguleringen av HELFO. Reguleringstannlegen kjenner refusjonsreglene godt og vil alltid hjelpe deg slik at du får mest mulig i refusjon fra HELFO.  Ved Christiania Tannlegesenter betaler du kun egenandelen selv. Det øvrige beløpet kreves direkte fra HELFO.

Voksne pasienter får dekket tannregulering hvis tannstillingen er endre pga marginal periodontitt eller i tilfeller hvis kjevene må opereres.

Usynlig tannregulering

Voksne pasienter ønsker ofte å regulere tenner når de får vite hvordan man med dagens teknologi kan utføre kjeveortopedi. Den usynlige tannreguleringen Invisalign er en måte som blir mer og mer populær. Det innebærer at man går med gjennomsiktige skinner som man bytter regelmessig omtrent hver uke til det endelige målet er oppnådd. Det finnes også en metode hvor tannreguleringen legges på innsiden av tennene slik at den ikke synes.

Ved mindre arbeider kan man også bruk gommer som man sover med om natten. Ellers så kan man få utført vanlig tannreguleringer med synlige strenger, som er den vanligste metoden for våre barn.

Tannregulering i Oslo

Ved Christiania Tannlegesenter tilbyr vi alle typer tannregulering. Vi tar også imot henvisning fra den offentlig tannhelsetjenesten. Hos oss blir mange barn behandlet med tannregulering av vår spesialist i kjeveortopedi Vesna Obradovic!

Lurer du på om du trenger tannregulering? Ta gjerne kontakt med vår tannlege i Oslo på mail post@christiania-tannlegesenter.no eller telefon 24101270.

Du kan også lese mer om tannregulering her.

Hva er implantat?

Tannimplantat er en løsning som alltid bør vurderes når man har mistet en eller flere tenner. For ikke så mange år siden var implantatbehandling kontroversielt. Det har vært en enorm utvikling på området og i dag er tannimplantat noe av det beste vi kan tilby våre pasienter.

Hva er et tannimplantat?

Implantat er en titan-skrue som festes til kjevebenet og som vokser i ett med benet. På titan-skruen blir det montert ulike protetiske løsninger.

Rent biologisk blir det en binding mellom bencellene (osteoblaster) i kjevebenet og titanoverflaten som er oksidert (en slags overflate behandling). Denne bindingen skjer ikke momentant, men utvikles over ca  6-8 uker. Benets biologiske egenskaper er derfor viktige faktorer ved tannimplantat.

Røyking reduserer benkvaliteten

Røyker man for eksempel, vil benkvaliteten være noe redusert. Derfor er vi i dag opptatt av at våre pasienter bør slutte å røyke hvis de vurderer implantat. En gyllen regel vi har i dag, er at man ikke bør røyke mer enn 5 sigaretter for å få et godt langtidsresultat. Tidligere var 10 sigaretter en maks grense vi hadde. Vær oppmerksom på at el-sigaretter, nikotin plaster eller snus ikke påvirker implantatet på samme måte og anses som ufarlig ved sammenligning.

Selve behandlingen for å få tannimplantat

Smertefri bedøvelse

Først settes bedøvelse lokalt i området som skal opereres. Det gjøres som regel med en smertefri metodikk. Hvis man ønsker det kan man få en beroligende tablett. Da slapper man veldig godt av under inngrepet og mange opplever ikke engang at man får utført behandlingen. Les mer om smertefri bedøvelse (Wand).

På operasjonsstuen

På operasjonsstuen er det vanligvis 2 medhjelpere som etter en fast prosedyre setter opp et sterilt området. På den måten sørger vi for at operasjonssåret gror uten større fare for infeksjon. Det er svært sjelden man opplever infeksjon i såret etter at man har fått satt inn implantat.

Implantatet monteres

Etter at slimhinnen er flyttet til siden, monteres tannimplantatet i kjevebenet i området som det er planlagt installert. Dette er som regel helt smertefritt. Kjeveben inneholder svært lite nerver og er under normale forhold lett å bedøve. Som regel oppfatter våre pasienter at dette er helt uproblematisk. De kan føle at vi gjør noe, men kjenner ikke hva. De kan også høre at det skjer noe, uten at det oppfattes som plagsomt.

Når implantatet er på plass

Etter at implantatet er installert legges så slimhinnen tilbake og vi syr noen sting for å holde operasjonsområdet stabilt. Etter inngrepet utdeler vi smertestillende tabletter eller vi skriver ut litt sterkere tabletter slik at de neste dagene etter inngrepet skal fortone seg mest mulig behagelig. Man kan som regel uten problemer gå på jobb dagen etter  inngrepet.

Mer om tannimplantat og prosedyren

Hva er implantat? På vår hjemmeside kan du lese mer om tannimplantat og implantatprosedyrer. Vi har også en side med spørsmål og svar fra Nobel biocare.

Tannlege i Norge

Tannlege er en beskyttet yrkestittel i Norge og er forbeholdt utøvere som har studert odontologi og har fått autorisasjon for å kunne behandle tenner, sykdommer i tannkjøttet og i munnen.

Statens autoriasjonskontor for helsepersonell (SAK) gir autorisasjon og lisens som tannlege. Per 3. januar 2013 var det 6 374 personer med autorisasjon eller lisens som tannlege i Norge. Tannleger arbeider privat i egne klinikker, på fakultetene eller i den offentlige tannhelsetjenesten. Fylkeskommunene administrerer den offentlige virksomheten.

Utdannelsen for å bli tannlege

Utdannelsen tar fem år og kan fullføres ved et av de odontologiske fakultetene ved universitetene i Oslo, Bergen eller Tromsø. I dag er det også vanlig at tannleger i Norge utdannes i utlandet. Spesielt i Tyskland, Ungarn og Polen er det mange nordmenn som studerer odontologi.

For å kunne studere i Norge kreves det svært høye karakterer fra videregående skole, nesten på lik linje som ved de medisinske fakultetene. Det er nok noe av grunnen til at mange studerer odontologi i utlandet. Det er også mange utenlandske tannleger som jobber i Norge. Litt over 25 % av alle tannleger i Norge har utenlandsk opprinnelse.

Tannlegedekning i Norge

Det er stort sett god tannlegedekning i Norge. I de store byene er de fleste stillingene besatt og det finnes mange tilbydere av private tjenester. I distriktene kan det være litt lenger vei til tannlegen, men med dagens transportmuligheter er det vanligvis mulig å få hjelp innen kort tid.

I Oslo-området er det omtrent 700 tannleger. Det tilsvarer ca 1.100 personer pr. tannlege. Pr. spesialist er forholdstallet 12.000.

Privat sektor for tannleger

Organiseringen i den private sektoren har vanligvis vært såkalte solopraksiser med en tannlege og en assistent. I de senere årene ser vi at denne formen for organisering er under hardt press. Klinikker med flere tannleger og tilknyttet spesialister vokser seg frem.

Det er umulig å finanisere alle tekniske og administrative komponenter i en moderne tannlegeprakis idag i en vanlig enmannsprakis. Økt faglig kompetanse og sosialt fellesskap ser man ofte som et positivt resultat.

Tannlege i Norge

Tannleger i Oslo organiseres idag mer og mer i større klinikker. På Christiania tannlegesenter er det 6 heltidsannsatte tannleger og 4 spesialister i deltidsstilling. Lange åpningstider, profesjonalisert administrasjon og klinikkpersonell gjør at klinikken kan tilby det ypperste av tannbehandling innenfor de fleste odontologiske fagfelt.

Det gjør også at vi kan tilby alt av moderne utstyr som:

Christiania tannlegesenter skal være en klinikk for alle. Andre tannleger i Oslo kan henvise til oss for behandling og vurderinger av vanskelige tilfeller. Vi får også henvisninger fra det offentlige til spesialistbehandling. Barn og voksne kan behandles for feilstilling av tenner hos vår reguleringstannlege.

Åpningstider og timebestilling

Klinikken holder åpent fra 8-20 man-fre. I helgene fra 10 -15. Bestill time her!

Alle pasientgrupper ønskes velkommen!

Tannlege i Norge

Tannlegeskrekk

Intervju med psykolog Bjørn Bratteberg

Psykolog Bjørn Bratteberg er utdannet ved profesjonsstudiet i psykologi  ved NTNU i 2003. Han har bred klinisk erfaring fra både offentlig og privat virksomhet. Han har videreutdanning i kognitiv terapi. Han har solid erfaring med kognitiv terapi og eksponeringsterapi som er førstevalget ved behandling av fobier og angsttilstander, herunder tannlegeskrekk.

Hva er tannlegeskrekk?

Tannlegeskrekk, eller odontofobi, som det heter på fagspråket , er en fobi som betegner en irrasjonell og overdreven frykt for tannleger. Denne angsten kan defineres som en ekstrem eller hardnakket frykt, hvor den som lider av dette gjerne har hatt negative opplevelser hos tannlegen i tidlig alder. Dette fører ofte til at personen unngår å gå til tannlegen i en slik grad at det oppstår et helsemessig problem.

Bare tanken på å gå til tannlege vil ofte føre til ubehag og angst hos en person  med tannlegeskrekk. Tannlegeskrekk innebærer ofte både psykiske (angst, frykt, hjelpesløshet) og fysiske (kvalme, pustevansker, svetting, høy puls) symptomer.

Tannlegeskrekk er en vanlig fobi

Tannlegeskrekk er en av de vanligste fobier i samfunnet.  Undersøkelser viser at 5-10 % av den voksne befolkningen i Norge unnlater å søke regelmessig tannbehandling pga angst. Det betyr at det i Norge finnes 70-100.000 mennesker som ikke går til tannlegen fordi de sliter med angst (Norsk Forening for odontofobi).

Hva er årsakene til tannlegeskrekk?

Tannlegeskrekk skyldes ofte «dårlige» erfaringer hos tannlegen, men det kan også skyldes andre årsaker. Man kan ha blitt påvirket av foreldres angst for tannleger i oppveksten samt «skrekkhistorier» fra venner og bekjente. Noen har også lavere smerteterskel enn andre, noe som tidligere, da man ikke hadde dagens utstyr og teknologi,  kunne medføre store smerter under et tannlegebesøk. Noen utvikler også  tannlegeskrekk etter tortur og fysisk eller seksuelt misbruk.

Kan man bli kvitt tannlegeskrekk?

Ja. Helt eller delvis. I likhet med alle fobier vil det å unngå å oppsøke det man frykter, i dette tilfellet tannlege, opprettholde fobien. Skal man bli kvitt tannlegeskrekk må man få en positiv erfaring med det å gå til tannlege. I første omgang kan det være nyttig å snakke med en tannlege eller en psykolog for å få kartlagt i hva nettopp din tannlegeskrekk består av, dette kan nemlig variere fra person til person. Noen er redd for selve tannlegen, andre er redd for smerter og/eller sprøyter mens det for andre kan være følelsen av hjelpeløshet eller mangel på kontroll mens man sitter i tannlegestolen.

Det er således viktig å få fram hva som er «verst for deg». Når dette er klarlagt vil man i samarbeid mellom psykolog og tannlege utforske det man gjerne kaller «katastrofetanker» på en måte der man kan få ny «input» og kanskje få et mer nyansert bilde i forhold til det man frykter kan skje under et tannlegebesøk.  Ofte er våre tanker om det vi frykter mest overdrevne og preget av forestillinger som er verre enn (dagens) virkelighet. Det er imidlertid viktig å ta disse tankene på alvor. Et samarbeid mellom psykolog , pasient og tannlege, som er ekspert på selve tannlegefaget, er derfor ofte ideelt. Målet er ikke nødvendigvis at man skal «glede seg» til å gå til tannlegen, men at det å gjennomføre tannlegebehandling skal bli mulig.

Behandling av tannlegeskrekk

Christiania Tannlegesenter har egne tannleger med spesialkompetanse på tannlegeskrekk. Ved timebestilling av tannlege i Oslo ber vi om at du oppgir at du har tannlegeskrekk. Du vil da få tilbud om en første konsultasjon som KUN vil bestå av rådgivning og informasjon om selve behandlingen. Samtalen vil  finne sted på et vanlig kontor uten tannlegestol.  Ut fra tannlegens vurdering og ditt ønske vil du så få tilbud om samtale med psykolog. Etter en til tre samtaler med psykolog (avhengig av behov), vil du få tilbud om en tilpasset tannlegeundersøkelse, med eller uten psykolog tilstede (etter eget ønske). Det vil bli satt av god tid til undersøkelsen, og du vil kunne avbryte denne når som helst. Etter at tannlegeundersøkelsen er avsluttet vil du få tilbud om videre tannlegebehandling på et senere tidspunkt. Du vil da få den samme tannlegen og fortsatt få muligheten til å ha med deg psykolog under selve behandlingen.

Hva koster behandlingen?

Selve tannbehandlingen hos Christiania Tannlegesenter skal ikke koste mer for pasienter med tannlegeskrekk. Ved ønske eller behov om psykolog som en del av behandlingen vil dette koste 1280,- per konsultasjon, da dette er spesialkompetanse vi henter inn utenfra. Trenger du tannlege i Oslo? Kontakt oss her!

Visdomstann smerter – noen tips

Det er ikke uvanlig at man kan få en betennelse i sin visdomstann. I tilfeller når visdomstannen ikke har kommet helt ut eller ligger litt galt plassert bør visdomtannen trekkes. Det kan også bli hull i en visdomstann. I slike tilfeller får man ofte tilslutt store smerter og  kan føle seg tvunget til å oppsøke tannlege for å få hjelp.

Døyve smerten ved vond visdomstann

Hvis man ikke får tak i tannlege i Oslo anbefaler vi smertestillende tabletter for å døyve ubehaget. 1000 mg paracetomol og 400 mg ibux inntil hver 6. time anbefaler vi hvis smertene er store. Har du paralgin forte eller pinex forte tilgjengelig vil disse også hjelpe godt.  Nedkjøling av området med et kaldt klede eller ispose er også et godt tips. I mange tilfeller vil det også hjelpe å skylle munnen med klorheksidinholdig munnskyllevann.

Trekke visdomstann

Når man trekker en visdomstann er man godt bedøvet slik at en ikke skal kjenne smerter under inngrepet. Ved fjerning av vidsomstann benytter man i prinsippet seg av to metoder: kirurgisk eller ikke kirurgisk.

Trukket visdomstann – smerter etterpå?

Etter at en visdomstann er trukket vil man som regel ha smerter og en liten hevelse noen dager etterpå. Ved operative inngrep kan man også føle seg sliten og medtatt og kanskje ønske seg litt ekstra hvile.  Ved å ta smertestillende tabletter etter tannutrekningen minsker man ubehaget. Tablettene virker nemlig både smetestillende og betennelsesdempende. Dermed får man en redusert betennelsesreaksjon etter uttrekningen og det kan være gunstig. Hvis ikke hevelsen går ned og smertene varer, ta kontakt med våre tannleger i Oslo, Christiania Tannlegesenter.

Kilder:

http://www.tannlegetidende.no/dntt/pdf2005/P05-10-582-4.pdf

http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/_attachment/10934?=true

http://www.webmd.com/oral-health/guide/wisdom-teeth

http://collections.nlm.nih.gov/catalog/nlm:nlmuid-101597951-bk