HELFO

Hjem / Tannhelseinformasjon / HELFO

Bestill time for en uforpliktende konsultasjon idag.
Vi kan hjelpe deg med dine utfordringer!

Som regel må man selv betale for tannbehandling i Norge. Imidlertid finnes det et godt regelverk som beskriver rettigheter til dekning av tannbehandling og som gir grunnlag for søtteordningene.

MunntørrhetØknomisk hjelp gis enten på bakgrunn av medisinsk tilstand- da er det HELFO som gir støtte. Eller NAV dekker utgifter som en sosial støtteordning. Da er det ditt lokale NAV kontor som skal hjelpe deg.

De siste års regjeringer, har bidratt med å bevilge penger til HELFO slik at stadig mer av tannbehandlingen kan dekkes av det offentlige.

HELFO gir refusjon ved medisinsk  indikasjon.

Her er noen eksempler:

Nesten alle typer kirugiske inngrep dekkes delvis av HELFO. Skal du feks få operert en ut en visdomstann skal behandlingen delvis dekkes av HELFO . Vanlig tannutrekning dekkes ikke.

Lider du av muntørrhet pga langvarig medisnbruk eller av andre årsaker  og dette har påvirket din tannhelse slik at du får mer og oftere hull i tennene, vil du ha krav på HELFO refusjon.

Har du peridontitt, tannfestesykdom, får du dekket deler av behandlingen hvis behandlingen er ” systematisk og målrettet”.

Mangler du en eller flere tenner har du  vanligvis krav på å deler av behandlingen dekket etter såkalt honorartakst.

Implantatbehandling kan delvis dekkes hvis tennene er tapt etter 1. mai 2002 og dette kan dokumenteres med som resultat av spesifikke medisinske tilstander som feks hyposalivasjon, marginal periodontitt, m.m.

Les mer på HELFO sine hjemmesider her.

Under er en oversikt over de såkalte innslagspunktene som gjelder for tanbehandling. Tannlegene hos oss har god kunnskap om dette og vil sørge for at du får rett støtte når du har krav på det. Det kan være fint å være litt informert selv derfor anbefaler vi også at du går inn på HELFO sine  sider , som nevnt over.  Refusjon trekkes asv på regingen slik at du selv ikke trenger å legge ut for behandlingen

GENERELLE BESTEMMELSER

§ 1. Stønadsberettiget undersøkelse og behandling

Etter folketrygdloven § 5-6 ytes det stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling utført av tannlege ved følgende til-stander/tilfeller:

 1. Sjelden medisinsk tilstand
 2. Leppe-kjeve-ganespalte
 3. Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller hoderegionen for øvrig
 4. Infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander
 5. Sykdommer og anomalier i munn og kjeve
 6. Periodontitt
 7. Tannutviklingsforstyrrelser
 8. Bittanomalier
 9. Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon
 10. Hyposalivasjon
 11. Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer
 12. Tannskade ved godkjent yrkesskade
 13. Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade
 14. Sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykdomeller varig nedsatt funksjonsevne
 15. Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven

Etter folketrygdloven § 5-6a ytes det stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling av periodontitt utført av tannpleier i henhold til første ledd punkt 1, 4, 6 og 14.

Den enkelte tannlege eller tannpleier er ansvarlig for å vurdere hvorvidt et medlem har krav på stønad i medhold av folketrygdloven § 5-6 eller § 5-6a.

Ved Christiania tannlegesenter er alle tannleger oppdatert på bruken av helfo. Ta kontakti dag for konsultasjon og prisoverslag