Måned: august 2015

Diabetes og tannhelse

Diabetes, eller diabetes mellitus som det formelt kalles (tidligere ofte kalt sukkersyke av den eldre delen av befolkningen) er en kronisk sykdom med høyt blodsukker som skyldes feil i insulinproduksjonen. Vi skiller mellom absolutt eller relativ insulinmangel, eventuelt også insulinresistens. Selve ordet «diabetes»er gresk og betyr «å gå gjennom», via latin diabētēs, og viser til den økte urinutskillelsen sykdommen fører til. «Mellitus», som på latin betyr honningsøt henviser til den søtlige smaken på urinen hos diabetiker

Diabetes deles vanligvis inn i fire hovedgrupper:

  • Type 1 diabetes mellitus. Diabetes med absolutt insulinresistens som skyldes at det ikke produseres insulin i bukspyttkjertelen i det hele tatt. Den kalles også insulinavhengig diabetes mellitus
  • Type 2 diabetes mellitus. Diabetes med relative insulinresistens ved at cellene ikke reagerer på insulinet på normal måte. Kalles også ikke-insulinavhengig diabetes mellitus. Type 2-diabetes kan skyldes ved både at insulinet virker for dårlig på cellene og /eller at insulinproduksjonen i bukspyttkjertelen er for dårlig.
  • Diabetes sekundært til andre sykdomer i bukspyttkjertelen. Feks ved bivirkninger av legemidler.
  • Svangerskapsdiabetes

Sykdomsutvikling og symptomer

Insulin er et hormon som benyttes i kroppen til å flytte sukker mellom utsiden av cellene til innsiden av cellene slik at cellene skal kunne nyttiggjøre seg sukkeret som fraktes i blodet.  Sukkeret er kilden til kroppens energi. Ved insulinmangel hos en diabetiker hoper sukker seg opp i blodet og hvis sukkernivået i blodet blir for høyt vil det også utskilles sukker i urinen.

Symptomer på diabetes er tørste, økt urinutskillelse, kløe i hud og slimhinner. Langtidsskader ser vi i de minste blodårene( kapilærene) som blir mindre og stivere og med dårligere evne til å tranportere blod. Skader i netthinnene i øyne, nyrer, nerver og føtter kan etter hvert gi svekket syn, dårlig nyrefunksjon, nedsatt følelsessans og nedsatt sirkulasjon i lemmene og huden. I munnen fører nedsatt blodsirkulasjon til at imunceller som fraktes blant annet med blodbanenen blir redusert og imunforsvaret i kroppen blir tilsvarende dårligere. I tillegg så ser vi også dårligere tilhelingsevne etter kirurgi. Dette skyldes redusert blodgjenomstrømming i disse perifere vevene som igjen reduserer tilførsel av bestanddeler som trenegs i gjennombyggingen av ødelagt vev. Diabetes kan opptre i alle aldre, men er vanligst hos den eldre del av befolkningen.

Behandlingen består i å holde sukkermengden i blodet på riktig og mest mulig stabilt nivå. Blir den for lav, oppstår det som kalles hypoglykemi. Føling hos diabetikerene skjer enten når blodsukkeret er lavt, eller når det synker vedlig raskt. Hypoglykemi, altså for lite sucker/glucose i blodet, kan oppstå ved for lite matinntak, for mye anstrengelse feks etter trening, eller på grunn av for mye insulin. Pasienten vil merke slapphet , svette, synsforstyrrelser,sultfølelse, angst kan være vanlig, omtåkethet og i verste fall bevistløshet. Tilstanden kalles også insulinsjokk, som ubehandlet kan føre til koma . Dette kan avhjelpes ved at pasienten får i seg sucker, feks spiser noen sukkerbiter, drikker sukkerholdig væske eller lignende, gjerne også sammen med mat som gir blodsukkerstigning med lenger varighet.

Blir mengden blodsukker altfor høy får vi det som kalleshyperglykemi. Det skyldes som regel insulinmangel. Pasienten kan da miste bevisstheten. Tilstanden kalles på folkemunne sukkerslag.

Diabetes vil over tid som nevnt gi økt risiko for senskader. Risikoen kan reduseres betraktelig med riktig behandling og oppfølging.

For en ungdom med diabetes skal blodkarene fungere 50 til 70 år inn i fremtiden. Da er kravene til behandling og blodsukkerkontroll mye strengere enn for pasienter som får det når de allerede er i 70 årene.

Diabetes og tannhelse

Blodsukkeret påvirker som nevnt imunforsvaret i munnen og dermed festeapparatet og omkringliggende vev rundt tennene. Vi vet at det er en direkte sammenheng mellom periodontitt og diabetes. Ved å holde blodsukkeret stabilt ser vi at periodontitten er lettere og behandlet. Samtidig ser vi at en behandlet periodontitt gjør det lettere å holde blodsukkeret stabil. Derfor er det viktig for diabetikere å gå regelemess til tannlege som er oppmerksom på dette og som sørger for at tennene til enhver tid holdes rene slik at periodontitt ikke utvikler seg.

I tillegg hvis man røyker ser vi en forhøyet risiko for hjerte og karsykdommer.

Tannlege skrekk Oslo

Hva møter deg når du kommer til tannlegen etter lang tid ?

Tannlegeskrekk Oslo. Mange har mye angst og kjenner et stort ubehag når de skal til tannlegen.

Hvis det er lenge siden du har vært hos tannlegen er det svært vanlig at du frykter det verste. Det er lett og tenke seg at ditt neste tannlegebesøk skal bli en dyr og smertefull opplevelse. Men fortvil ikke! Det finne god hjelp der ute og det behøver ikke koste en formue lenger

De fleste tannleger i Norge i dag er vant til å behandle pasienter med tannlegeskrekk og smerteproblematikk. Tannlegen vil da utføre akuttbehandling hvis du føler smerter eller et stort ubehag. Akuttbehandling er behandling av det som er årsaken til tannsmerter og ubehag i munnen. Hvis du føler mye angst og ubehag pga av frykt pga selve behandlingen kan du be om å bli sedert. Det betyr at du blir bedøvet med beroligende medisin i tillegg til vanlig bedøvelse. På den måten vil du få en sterk redusert angst for tannbehandlingen og opplevelse av tannbehandlingen vil som regel være smertefri.

Som nevnt behøver ikke tannbehandling å oppleves så dyr i Norge lenger. Hovedårsaken til det er at HELFO, statens helseøkonomiforvaltning , støtter en del av tannbehandlingen som utføres i Norge. Du betaler kun egenandel hos de fleste tannleger som har avtale med HELFO. Tannlegeskrekk Oslo

De fleste av oss går regelmessig til tannlegen, men selv blant de som går regelmessig rapporters det om mye psykisk stress i forkant av tannlegebesøk. Hovedgrunnene er at de fleste av oss er frykter smerter og ubehag og redsel for hva som vil oppdages. Vet du at gjennomsnittlig så bruker hver nordmann bare 2000,- korner i året hos tannlegen? Når du går regelmessig til tannlege får du sjekket tennene og tannkjøtt i før skadene blir for store, dermed så blir også reparasjonen tilsvarende mindre. Derfor anbefaler alle tannleger at du går regelmessig minst en gang i året til tannlege for rens og vedlikehold av ditt tannkjøtt og dine tenner.

Så hva møter deg ved ditt første tannlegebesøk?

Når du kommer på klinikken for første gang vil du bli møtt av et hygelig personale i flotte og lyse omgivelser. Etter at du har meld din ankomst i resepsjonen blir du bedt om å fylle ut et helseskjema som tannlegen vil bruke som en del av undersøkelsen. Hvis det er lenger enn 6 måneder siden forrige undersøkelse tar vi også alltid røntgenbilder av tenner og kjeve .  Det blir som regel utført av en av våre flotte tannlegesekretærer.

Du blir så vist til behandlingsrommet . Der møter du en av våre hyggelige tannleger. Etter en innledende samtale og evaluering vi tannlegen gjøre en undersøkelse av munnen. Hvis det er noe prekært som må eller bør gjøres med en gang vil tannlegen som regel finne tid til det. Hvis ikke vil du få informasjon om hva som som bør gjøres, en foreløpig behandlingsplan og et foreløpig kostnadsoverslag.

Når du går ut fra oss etter behandling er vårt mål et du skal føle deg godt ivaretatt og litt friskere enn da du kom inn-)

Dentists in Oslo

Dentists According to your Convenience in Oslo 

As times have been changing, there have been major developments in the field of medicines. There is a separate study of all parts of the body and accordingly there are separate doctors for each kind of body ailments. Dentists form a very intrinsic part of the entire field of medicines. Gone are those days when pain in the teeth had to be ignored till it subsided. An increasing number of people have found a lot of faith in dentists and accordingly, to cater to the needs of the people, the number of dentists has been rising everywhere.

Importance of dentist

Teeth are one of those body parts which with the tiniest bit of neglect can cause more pain than imaginable. It is not just the pain. Proper care, if not taken, can cause a radical change to one’s appearance. One with a nice set of teeth always has a better advantage over looks than someone with hardly cared for teeth. This is where the dentists take over. It is the job of the dentist to nurture our teeth and bring them to perfection. In the present world, perfect teeth are a luxury everyone can have with the right dentist at hand.

Dentists in Oslo

Oslo is the capital of Norway and is a place where more than 80% the people depend on the dentist to keep their teeth and mouth out of trouble. This called for an increase in the number of dentists in the area to supply for their demand and as a result Oslo is a place with numerous dentists. The problem that is seen abroad is that not all dentists can be as helpful as one would like them to be. With the increase in the number of dentists, the competition between them are rising too and as a result, some doctors, to get more recognition, tend to over-treat their patients. However, one looks at it, over-treating patients is never quite a benefit for a person. Thus, one can see the problem with the dentists in Oslo. However, there is no proof of the fact that there are highly efficient dentists at Oslo that could be of actual help to people. One just needs to look at the right place.

Finding the right dentist in Oslo

There are several legitimate dentists in Oslo and finding them isn’t really that hard if one looks carefully. Look for a dentist who finds a solution to your problem and not twenty other problems.

When searching for the right dentist in Oslo, do not overlook dentists with a high treatment fees. There is a high chance that the dentist has such high standards because his/ her demand among the people is really notable. That is usually so because people find their services useful and tend to go back to them time and again.

At Christiania tannlegesenter in Oslo we offer high quality services , we offer all kind of treaments including dental implants and ortohodntics. We have both general dentists and specialists copoperate to your best interest

Welcome

Call 24101270 for an appointment