Iris Edda Eirikur Bragason
Iris Edda Eirikur B.
11:25 22 May 20
(Translated by Google) It was a wonderful experience to get cleaned gums and teeth from the sweet dentist. Like being scratched on your back.(Original)Det var en deilig opplevelse å få renset tannkjøtt og tenner hos den søte tannpleieren. Som å bli klødd på ryggen.
Om Fericit
Om F.
13:31 15 May 20
Very professional. Nice taking care of the patients. I recommend with all my heart.
Arnit Ibraimi
Arnit I.
07:49 15 May 20
(Translated by Google) After unsuccessful treatment at another clinic where the filling did not get tight, I received good treatment here. Incredibly talented dentist who took good time with the treatment in a painless way. Best dentist I've been to so far, and I've been to many!(Original)Etter en mislykket behandling hos en annen klinikk hvor fyllingen ikke ble riktig tett, fikk jeg god behandling her. Utrolig dyktig tannlege som tok seg god tid med behandlingen på en smertefri måte. Flinkeste tannlegen jeg har vært borti til nå, og jeg har vært borti mange!
Tove Nilsen
Tove N.
14:38 14 May 20
(Translated by Google) Have dental scare and they feel both dentist and dentist guide me fine through the treatmentsGrudge me terribly but got stunning and stunning array so it went like a play so is super happy with the hygiene and music and not least the nice ladies at the reception always nice and smiling.😀Recommends christiana dental center to anyone who needs dental care and has dental scareYou are well looked after❤Tove Nilsen Oslo(Original)Har tannlegeskrekk og føler de både tannlege og tannpleier geleida meg greit gjennom behandlingeneGrudde meg fælt men fikk bedøvelse og bedøvelsesray så det gikk som en lek så er superfornøyd med hygienen og musikken og ikke minst de hyggelige damene i resepsjonen alltid hyggelige og smilende.😀 Andebefaler christiana tannlegesenter til alle som trenger tannlegebehandling og har tannlegeskrekkDere blir godt ivaretatt❤Tove Nilsen Oslo
Björn Agnar Purainen
Björn Agnar P.
15:56 21 Feb 20
(Translated by Google) Very good service and nice staff. Felt well looked after all the time. Good follow-up and good information all the way. Highly recommended!(Original)Veldig god service og hyggelige ansatte. Følte meg godt ivaretatt hele tiden. God oppfølging og god informasjon hele veien. Anbefales varmt!
Hege Cathrine Try
Hege Cathrine T.
11:29 20 Feb 20
(Translated by Google) Here are good people who take care of you.(Original)Her er det flinke folk som tar vare på deg.
Katrin Schramm
Katrin S.
17:04 03 Feb 20
(Translated by Google) Best dentist ever !!!!!(Original)Beste tannlegen ever!!!!!
Liv Jorun Hagen
Liv Jorun H.
11:01 30 Jan 20
(Translated by Google) Awesome and comfortable everyone who works there should start with you instead of where I have been before starting and become a bit of a list. Looking forward to the next visit and everything will be arranged. . Thank you for a great day and pleasant staff and servive 🙏🙏💞💞😊😊(Original)Kjempefint og behagelige alle som jobber der ,skulle begynt hos dere istedenfor der jeg har vært før som begynner og bli litt litt av ei liste .Gleder meg ihvertfall til neste besøk og alt mulig blir ordnet .Anbefales på det sterkeste til de som trenger hjelp heretter. Takk for en flott dag og behagelige personell og servive 🙏🙏💞💞😊😊
subas mainali
subas M.
15:55 29 Jan 20
(Translated by Google) Best dental center(Original)Beste tannlegesenter
Liv Jorun Hagen
Liv Jorun H.
07:21 29 Jan 20
Kjempefin Tannlegeklinikk ,og er helt supre mennesker som gjør en helt utrolig flott jobb.Passer på deg hele tiden ,og du får hjelp når du spør .Takker alle som var der og hadde meg som pasient der 28Januar 2020 .Kjempefornøyd. En stor takk til dere alle og heldig jeg var hadde med meg en ledsager som.var med meg hele tiden 💞💞💞💞👍
Vigmund Johannes Vesterheim
Vigmund Johannes V.
14:47 23 Jan 20
steike gode service og flotte jenter med smile på lur😍 gode mennesker på rett plass 👍🥰🤘🇧🇻
SuperYassine83
SuperYassine83
15:15 15 Jan 20
(Translated by Google) Very good service and good treatment.(Original)Veldig bra service og god behandling.
Geir Jonny Vik
Geir Jonny V.
17:36 19 Dec 19
(Translated by Google) Very skilled dentists and dentists. The other employees are also skilled. If you have a dentist's fear, they will help you with that. I really recommend the Christiania dentist.(Original)Veldig dyktige tannleger og tannpleiere. De andre ansatte er også dyktige. Har man tannlegeskrekk så hjelper de deg med det. Jeg anbefaler virkelig Christiania tannlegesenter.
rune rasmussen
rune R.
10:17 18 Dec 19
(Translated by Google) Pleasant staff skilled dentists modern equipment clean and tidy safe environment(Original)Hyggelig personale dyktige tannleger moderne utstyr rent og ryddig trygge omgivelser
Marte
Marte
14:34 08 Dec 19
(Translated by Google) Got great help from incredibly nice staff. Got soothing when I have dental scare, which helped a lot. Felt safe and looked after :-)(Original)Fikk god hjelp av utrolig hyggelig ansatte. Fikk beroligende da jeg har tannlegeskrekk, noe som hjalp veldig. Følte meg trygg og ivaretatt 🙂
Anne Mari Nystuen
Anne Mari N.
15:09 05 Dec 19
(Translated by Google) The world's best dentists with great service.Can not get any better! 🏆🎉(Original)Verdens beste tannleger med flott service.Kan ikke bli bedre! 🏆🎉
Rfs Rfs
Rfs R.
10:16 03 Dec 19
(Translated by Google) This is the best Dentist I've had here in Norway. Everyone looked incredibly nice working there. I who have epilepsy even got good sunglasses to wear while researching. Protects against blue light. Thanks everyone.(Original)Dette er den beste Tannlegen som jeg har hatt her i Norge. Alle så utrolig hyggelige som jobber der. Jeg som har epilepsi fikk til og med gode solbriller å ha på mens undersøkelsen var . Beskytter mot blå lys. Takk alle sammen.
Karin Iversen
Karin I.
14:38 26 Nov 19
(Translated by Google) Very nice and professional dental clinic. Get the hour fast and when the day suits me.(Original)Veldig hyggelig og profesjonelle tannlege klinik. Får time rask og når på dagen det passer meg.
Anne Elisabeth Sudmann
Anne Elisabeth S.
19:58 19 Nov 19
(Translated by Google) Warm and human, met with handshake and quiet music, great good explanation from Dada Dada on everything that happened! Recommended!(Original)Varmt og menneskelig, møtt med håndtrykk og rolig musikk, fantastisk god forklaring fra tannlege Dada på alt som skjedde! Anbefales!
Madina Kairova
Madina K.
10:35 18 Nov 19
(Translated by Google) Milana is fantastic dentist, very nice, skilled, explains everything along the way and cares!(Original)Milana er fantastisk tannlege, veldig hyggelig, dyktig, forklarer alt underveis og bryr seg!
Zina Z.
Zina Z.
14:28 15 Nov 19
(Translated by Google) Constanze Schar is very skilled, takes the time to explain about the treatment, cares for the patient - the world's best dentist!(Original)Constanze Schar er veldig dyktig, tar seg tid for å forklare om behandlingen, bryr seg om pasient - verdens beste tannlege!
Bjørn Tore Nærbø
Bjørn Tore N.
14:44 14 Nov 19
(Translated by Google) Skillful, patient and professional.Clean nice rooms. Beware if you have dental problems. Recommended!(Original)Dyktige,tålmodige og profesjonelle.Rene fine lokaler. Varsom om du har tannlegeskrekk. Anbefales!
Ignacio Dinchong
Ignacio D.
22:08 23 Oct 19
(Translated by Google) I am a regular customer / patient and have been very satisfied for many years now. Professional and pleasant dentist who delivers good service and not least at nice prices.Their equipment is up-to-date and never much waiting. Can be recomended!(Original)Jeg er fast kunde/pasient og har vært meget fornøyd i mange år nå. Professionell og hyggelig tannlege som leverer bra service og ikke minst til hyggelige priser. Utstyret deres are up-to-date og aldri mye venting. Kan anbefales!
Jens Jørgen Dammerud
Jens Jørgen D.
14:57 17 Oct 19
(Translated by Google) Skilled and pleasant staff, includingdentist and support device around. Great location in central Oslo and ok prices. Only positive experience so far since 2010!(Original)Dyktige og hyggelige medarbeidere, inkludert tannlege og støtteapparatet rundt. Bra beliggenhet sentralt i Oslo og ok priser. Kun positive erfaringer så langt siden 2010!
Staffan Nilsson
Staffan N.
07:56 11 Oct 19
Fantastiskt bra mottagande från att jag klev in genom dörren. Stort tack till Erling, superflink tandläkare som trots ung ålder ingav stort förtroende och lugn.Jag googlade mig fram till att välja Christiania baserat på kundbetyg och jag hoppas att min kommentar kan få fler att gå hit!
Christian Kühnke
Christian K.
17:18 10 Oct 19
Went there with an inlay fallen out for emergency treatment. Found a friendly international team which was able to treat me on short notice, competently and state-of-the-art. Price was just a little bit higher than German GOZ, which was fine for me. Can highly recommend.
Linda Xavier
Linda X.
17:57 30 Sep 19
(Translated by Google) Very nice and caring staff who work there.(Original)Veldig hyggelig og omsorgsfull personale som jobber der.
Asim Manjgo
Asim M.
19:58 17 Sep 19
(Translated by Google) It was emergency treatment. Fantastic dentist, very prof and I would like to book the hour with him next time. I said that at the front desk. Tooth latch is strongly recommended.(Original)Det var akutt behandling. Fantastisk tannlege, meget prof og jeg vil gjerne bestille timen hos han neste gang. Det sa jeg i resepsjon. Tannklink anbefales på det sterkeste.
Elli Aas Mortensen
Elli Aas M.
19:26 16 Sep 19
(Translated by Google) Nice people all the way. Well taken care of. Quite decent prices. Take a look and experience yourself then well😀.(Original)Hyggelige folk hele veien. Godt ivaretatt. Helt greie priser.Ta en tur innom og opplev selv da vel😀.
Ramlo Dahir
Ramlo D.
13:48 05 Sep 19
(Translated by Google) Incredibly nice and skilled doctor. Has real dental scare and she always takes good time. Good communication and information is very important to Milana, she explains everything she does and she is very easy person to understand. Could not have imagined another doctor. Both the dentist and her colleagues are service minded and I always get nice treatment and better experience than expected. Recommended !!!(Original)Utrolig fin og dyktig lege. Har skikkelig tannlegeskrekk og hun tar seg alltid god tid. God kommunikasjon og informasjon er veldig viktig for Milana, hun forklarer alt hun gjør og hun er veldig lett person å forstå. Kunne ikke ha tenkt meg en annen lege. Både tannlegen og kollegaene hennes er serviceinnstilte og jeg får alltid fin behandling og bedre opplevelse enn forventet. Anbefales!!!
Lisbeth Pettersen
Lisbeth P.
15:56 03 Sep 19
(Translated by Google) Superficial dentist. Exact and careful.(Original)Superflink tannlege. Nøyaktig og forsiktig.
Dag Haavelsrud
Dag H.
09:21 15 Aug 19
(Translated by Google) I am a regular customer / patient and have only good references to give. Pleasant and always welcoming staff who make you feel welcome. Reasonable and not too high prices for treatments. The nice thing about Christiania Dental Center is that all specialists are under the same roof and this has been a time saver for me. If you need a dentist (s) who look after you best, then book an hour and you are guaranteed a good experience and you are always in safe and professional hands.(Original)Jeg er fast kunde/pasient og har bare gode referanser å gi. Hyggelige og alltid imøte kommende personale som gjør at man føler seg velkommen. Fornuftige og ikke for høye priser for behandlinger. Det fine med Christiania Tannlege senter er at alle spesialister er under samme tak og dette har vært tidsbesparende for meg. Skal du ha en tannlege(r) som i varetar deg på beste måte så bestill time og du får garantert en god opplevelse og du er alltid i trygge og profesjonelle hender.
Aljosa Paradina
Aljosa P.
08:43 26 Jul 19
(Translated by Google) Never got any hint of dental fear, which I struggled with for many years, after I started going to Christiania dental clinic. Regardless of whether my regular dentist Dada or any of her colleagues treat me, I enjoy the time in the dentist's chair. Thank you so much for all the help so far!(Original)Har aldri fått noe antydning på tannlegeskrekk, som jeg slet med i mange år, etter at jeg begynte å gå til Christiania tannlegesenter. Uansett om min faste tannlege Dada eller noen av hennes kollegaer behandler meg nyter jeg tiden i tannlegestolen. Tusen takk for all hjelp så langt!
Erland Berg
Erland B.
09:19 24 Jul 19
(Translated by Google) I will be delighted every time I am at this dental center. Here I am taken care of. Highly recommended:)(Original)Jeg blir superfornøyd hver gang jeg er på dette tannlegesenteret. Her blir jeg tatt godt vare på. Anbefales på det varmeste : )
Nikita Sanchez
Nikita S.
12:04 10 Jul 19
(Translated by Google) This dental office is so wonderful, from the world's most beautiful receptionist Ellen, to Dada who is my dentist. Would give you 10 stars if I could. I have struggled with dentistry all my life, and these people are so warm, empathetic, and really doing what they can to make them feel safe and secure. Keep up with what you do, just as you do - I wouldn't change anything! Thanks for everything you do extra!Regards Nikita(Original)Dette tannlegekontoret er så fantastisk, fra verdens nydeligste resepsjonist Ellen, til Dada som er min tannlege. Ville gitt dere 10 stjerner om jeg kunne. Jeg har slitt med tannlegeskrekk hele mitt liv, og disse menneskene er så varme, empatiske og virkelig gjør hva de kan for at man skal være trygg og føle at man blir tatt vare på. Fortsett med det dere gjør, akkurat som dere gjør det - jeg ville ikke endret noen ting! Takk for alt dere gjør ekstra! Hilsen Nikita
Anne E. Sudmann
Anne E. S.
20:34 05 Jul 19
Fantastisk service, varmt, vennlig og profesjonelt! 😍
Elin Solstad
Elin S.
17:13 25 Jun 19
(Translated by Google) Got fast the first hour.Same day or the day after the 11th month ago. .Has the highest degree of Pyrea. .Gets good repayment opportunities by advancing the dental treatment until you are finished. .One is greeted with warm friendliness and acceptance and respect. .International environment that suits me perfectly. .Highly recommended. .👍(Original)Fikk raskt første time. Samme dag eller dagen etter for 11.måneder siden. .Har høyeste grad av Pyrea. .Får gode nedbetalingingsmuligheter ved å forskuttere tannbehandlingen til du er ferdigbehandlet. .En blir møtt med Varme Vennlighet og Aksept og Respekt. .Internasjonalt miljø som passer meg utmerket. .Anbefales på det Varmeste. .👍
Katarina Petrovic
Katarina P.
09:03 14 Jun 19
Fantasisk tannlegesenter! Veldig fornøyd med tannlegen min Milana Savic! Anbefales på det sterkeste 👏♥️
Tove Hellerud
Tove H.
10:14 16 May 19
(Translated by Google) I am very pleased with both dentist Constance and the treatment itself. There are skilled dentists and dentists here. Highly recommended.(Original)Jeg er veldig fornøyd med både tannlege Constanse og selve behandlingen. Det er dyktige tannleger og tannpleiere her. Anbefales på det sterkeste.
Charlotte Isabelle Brovold
Charlotte Isabelle B.
13:44 01 May 19
Uten tvil det beste tannlegesenteret jeg har vært hos. Her blir du møtt av mennesker med en fantastisk service og tett oppfølgning. Jeg har aldri opplevd lang ventetid for time her, og føler virkelig de gjør hva de kan for at man skal få behandling så fort som mulig. Dere er fantastiske 🙏🏼🌟Jeg må få rette en stor takk til Milana som til tross for min tannlegeskrekk får meg til å komme tilbake og føle meg både trygg og ivaretatt fra start til slutt! ✨Denne gjengen kan absolutt anbefales!
Ingvild Tveit
Ingvild T.
11:33 21 Mar 19
(Translated by Google) I have Constance as my dentist and am very pleased. Highly recommended.(Original)Jeg har Constance som min tannlege, og er superfornøyd. Anbefales på det sterkeste.
Misa Whitehurst
Misa W.
14:42 01 Mar 19
I just wanted to say thank you 👍❤️😁 you guys are awesome!!
Linda Olsen
Linda O.
17:15 04 Feb 19
Takk for fantastisk god behandling i narkose i dag ♥ følte meg så ivaratt og sett, mine behov ble respektert og dere er virkelig engasjerte, dyktige og medmennesker jeg kan anbefale ♥ spesiell takk til engelen Martine ♥
Kristoffer Myhre
Kristoffer M.
12:46 01 Feb 19
Hadde Martine som tannlege og kan anbefales på det sterkeste, hun sørget for en behagelig behandling og var opptatt det ikke skulle vondt i helle tatt. Er veldig trivelig å prate med:)
Caroline Thon
Caroline T.
20:27 31 Jan 19
Tror jeg har hatt min beste opplevelse med tannleger her! Jeg har ekstrem tannlegeskrekk, og for alle dere som lider av det samme - her blir du virkelig ivaretatt! Martine er den beste tannlegen jeg noen gang har vært hos. Hun ser deg, ivaretar deg som pasient, forklarer alt hun gjør og «ufarliggjør» det hun skal gjøre. Hun stopper når du ønsker det og tar alt etter ditt tempo. La oss få flere tannleger som henne 🙏🏽 Hun er enestående. Har absolutt fått meg en ny fast tannlege! 💫
Tove Pladsen
Tove P.
18:38 30 Jan 19
Jeg er strålende fornøyd 💐stor takk til Milana og sjefen selv Kristian 💐Takker for omtanken og støtten .Dere er bare mine Engler 💕
Karin Jørgensen
Karin J.
10:09 22 Jan 19
Topp service og dyktige tannleger👌Takk for god pleie i dag,Milena👌
ErJoHn Gonsholt
ErJoHn G.
16:37 17 Jan 19
Hyggelig Tannlege😊👍Anbefales😁👌Best service😊👍 Veldig flink og dyktig tannlege🦷😁
S. Bayer
S. B.
17:46 11 Dec 18
(Translated by Google) Constance is incredibly good and you feel very well taken care of. Recommend her.(Original)Constance er utrolig flink og man føler seg veldig bra ivaretatt. Anbefaler henne.
Lin Merethe Teksum
Lin Merethe T.
13:34 05 Dec 18
(Translated by Google) Fantastic dentist. Martine is a dentist I can highly recommend. She knows what she is talking about as well as she sincerely cares about you as a person and human being. If you have a dental fear, then she is the person to go to. Prices are expensive, as with most dentists in Norway, but at Martine the money is well worth paying. Shabby I have each so happy after a dentist visit. The only downside I can possibly mention is that I had to wait a while before I got into the dental room, and when I got there I had to wait there and. It's not good for one with extreme dental scare. I sat and hung up in the waiting room. But now, afterwards, I'm left with a good experience and feel I was taken seriously. Without getting any calming. That's great.(Original)Fantastisk tannlege. Martine er en tannlege jeg kan høyt anbefale. Hun vet hva hun snakker om i tillegg til at hun oppriktig bryr seg om deg som person og menneske. Har du tannlegeskrekk, så er hun personen å gå til. Prisene er dyre, som hos de fleste tannleger i Norge, men hos Martine så er pengene vel verdt å betale. Skjeldent jeg har hvert så fornøyd etter et tannlegebesøk. Eneste minuset som jeg eventuelt kan nevne, er at jeg måtte vente en god stund før jeg kom inn til tannlegerommet, og når jeg kom dit, måtte jeg vente der og. Det er ikke godt for en med ekstrem tannlegeskrekk. Jeg satt og hulket på venteværelse. Men nå i etterkant så sitter jeg igjen med en god opplevelse og føler jeg ble tatt på alvor. Uten å få noe beroligende. Det er supert.
Dag Are Steenhoff Hov
Dag Are Steenhoff H.
09:29 28 Nov 18
(Translated by Google) Professional and nice people who make me want to go to the dentist! 🙂 Have used Christiania Dentistry for several years and have only positive experiences. Recommended!(Original)Profesjonelle og hyggelige folk som gjør at jeg får lyst til å gå til tannlegen! 🙂 Har brukt Christiania Tannlegesenter i flere år og har bare positive erfaringer. Anbefales!
Quasi Spring
Quasi S.
13:46 06 Nov 18
(Translated by Google) Would highly recommend Martine at Christiania Dentistry Center as your new and regular dentist !! The maka of a nice and soothing dentist you will never find :)(Original)Vil på det sterkeste anbefale Martine hos Christiania tannlegesenter som din nye og faste tannlege!! Makan til en hyggelig og beroligende tannlege vil du nok aldri finne 🙂
Franz Rivera
Franz R.
11:32 30 Oct 18
(Translated by Google) Am very pleased, feel that the dentist cares about how I feel. She made me smile again :)(Original)Er meget fornøyd, føler at tannlegen bryr seg om hvordan jeg har det. Hun har fått meg til å smile igjen 🙂
Wenche Lund Olsen
Wenche Lund O.
09:27 15 Oct 18
(Translated by Google) Very good(Original)Veldig bra
Thor-Arne Høiland
Thor-Arne H.
10:48 23 Aug 18
(Translated by Google) WOW! Super satisfied simply. Taking good time and telling what is being done. Going to the dentist is suddenly not that bad anymore!(Original)WOW! Superfornøyd rett og slett. Tar seg god tid og forteller hva som gjøres. Å gå til tannlegen er plutselig ikke så ille lenger!
Borge Bareng
Borge B.
07:34 23 Aug 18
De er vennlige og kjempeflinke. Tannlege Martine er omsorgsfull og gjør jobben perfekt👌🏻👌🏻👌🏻.
Bojan Plese
Bojan P.
13:04 13 Aug 18
Very satisfied, professional, on time, pleasant staff
Sohaila Naima
Sohaila N.
19:22 02 Aug 18
Best service, meget flink og profesjonell tannlege (Milania) tusen takk alle sammen!
Brigitte Kanevova
Brigitte K.
12:50 26 Jul 18
(Translated by Google) Good to take care of everyone, especially as in my case (dental horror)Take good time and explain, be careful.(Original)Flinke til å ta vare på alle , spesielt slik som i mitt tilfelle ( tannlege skrekk)Tar seg god tid på og forklare, er forsiktige.
elisabeth solberg
elisabeth S.
09:59 16 Jul 18
(Translated by Google) Wonderful for people with dental scars like me ❤️(Original)Fantastiske for folk med tannlegeskrekk som meg ❤️
Cecilia Kristensen
Cecilia K.
22:26 11 Jul 18
(Translated by Google) Best dental clinic I've been to! Thank you very much for a good deal, got an hour fast, let's wait, got tailored to my needs, cheap. Could not be better, top score!(Original)Bästa tandkliniken jag varit på! Tusen tack för ett bra bemötande, fick time fort, slapp vente, fick anpassat efter mina behov, billigt. Kunde inte varit bättre, toppscore!
Ali Mustapha
Ali M.
15:09 08 Jul 18
(Translated by Google) Fantastic local and staff. Everyone was nice and service minded.The dental treatment went great and was performed by a skilled dentist.Here you get a good and safe dental treatment. Highly recommended.(Original)Fantastisk lokale og personale. Alle var hyggelige og serviceinnstilte.Tannbehandlingen gikk kjempebra og ble utført av dyktig tannlege.Her får en god og trygg tannbehandling. Anbefales på det varmeste.
Ekene Okolo
Ekene O.
08:55 07 Jul 18
(Translated by Google) The staff was very nice and the dental room was clean. The trash can on the toilet should be so you can step on it to open, instead of using your hand. Since it is not hygienic. I think it was unclean to have to use my hands to throw paper after use. The bib should be changed to white. I got the dental implant 6 years ago at this dental center and it is still good. recommend this dental center. Dentists who work there are very skilled.(Original)Personalet var veldige hyggelig og tannlegelokalen var rent. søppelbøtta på toalett bør være så man kan tråkke på så den åpner, isteden for å bruke hånden. Siden det er ikke hygenisk. Jeg synes at den var urent å måtte bruke hendene til å kaste papir etter bruk. Smekke bør byttes til hvit farge. Jeg har fått tannimplantet for 6år siden hos denne tannlegesenter , og den er forsatt bra. anbefaler denne tannlegesenter . Tannleger som jobber der er veldig dykige.
Birgit Eggum
Birgit E.
11:51 02 Jul 18
(Translated by Google) Very good.(Original)Meget bra.
Peter Settli
Peter S.
22:58 30 Jun 18
(Translated by Google) I am very pleased with the treatment, price and service. I have been a patient since 2011 and can not remember I have ever had a negative experience with my dentist. She is a professional in class.(Original)Jeg er kjempefornøyd med behandling, pris og servis. Jeg vært pasient siden 2011 og kan ikke huske at jeg noen gang har hatt en negativ opplevelse med min tannlege. Hun er en proff i særklasse.
Ketil Eikeland
Ketil E.
09:43 22 Jun 18
(Translated by Google) I have had regular treatment but also got a pin in the jaw with a crown. Everything without any problem. Very satisfied!(Original)Jeg har hatt ordinær behandling men også fått satt inn stift i kjeven med krone. Alt uten noen problem. Veldig fornøyd!
Wieslawa Sym
Wieslawa S.
11:04 10 Jun 18
(Translated by Google) I am wonderfully pleased with the treatment. Professional and caring service. My assigned dentist was very competent and the result was a beautiful smile. I would highly recommend Christiania Dental Center.(Original)Jeg er fantastisk fornøyd med behandling.Profesjonell og omsorgsfull service. Min tildelte tannlege var meget kompetent og resultatet ble et vakkert smil.Jeg vil varmt anbefale Christiania tannlegesenter .
Simon
Simon
17:20 17 Apr 18
(Translated by Google) Time for the agreed time. Handles dental care in a professional manner. Nice doctors.(Original)Time til avtalt tid. Håndterer tannlegeskrekk på en profesjonell måte. Hyggelig leger.
Ole Ø Johansen
Ole Ø J.
15:09 13 Apr 18
Helt super service�anbefaler klinikken på det varmeste..og Constance som er super trivelig og flink�
Dunja Sayyed
Dunja S.
10:18 09 Apr 18
(Translated by Google) Agreeable(Original)Behagelig
Elizabeth Reiss Nilsen
Elizabeth Reiss N.
14:18 15 Mar 18
(Translated by Google) Dentist Martine at Chritiania Dental Center is the most comfortable and well-dressed dentist I have ever experienced.Her treatment is painless and very comfortable(Original)Tannlege Martine hos Chritiania tannlege senter er den mest behagelige og flinkeste tannlege jeg har opplevd.Behandlingen hos henne går smertefritt og er meget behagelig
Angela Hoff
Angela H.
18:45 25 Jan 18
Bueno todavía no estado en la clínica ,pero estado leyendo las opiniones de las personas y me a gustado mucho ,hoy justamente estaba buscando un dentista de habla español y en contre esta clínica,Porque justamente estoy con un dolor de un diente ,hasi que lo voy a l llamar para pedir una hora ,ojala que resulte todo bien,tengo un poquito de miedo. Porque e sufrido toda mi vida de la dentadura,pero igual tendré que ir.
Anna Salamon
Anna S.
18:12 07 Jan 18
Super fornøyd.. ! Virkelig god service. Tusen takk Dada K. og dere andre som jobber der.. 🙂 🙂 🙂
Stine Holen Johnson
Stine Holen J.
16:09 01 Dec 17
Super fornøyd, veldig flinke og hyggelige mennesker!
Johanne Elvira Mosh
Johanne Elvira M.
10:56 17 Oct 17
Veldig fornøyd med tannlegen min, Martine. Ble litt trist over å høre at tannlegen min hadde sluttet der pga flytting, men er strålende fornøyd med å ha fått en så bra erstatter. Anbefales virkelig hvis du har tannlegeskrekk eller generelt angst. De har reddet tennene mine og nå er alt fint.
Eirik Meedby
Eirik M.
11:10 22 Sep 17
Til tross min tannlegeskrekk ble jeg behandlet med respekt og av en fordomsfri tannlege. Martine er effektiv, hyggelig og omtenksom og hun er definitivt til å anbefale!
Ida Broen
Ida B.
13:52 05 Sep 17
Uten tvil det beste tannlegesenteret i verden! Tett oppfølgning, fantastisk service & mennesker som jobber der. Hvis du har tannlegeskrekk er dette også stedet å dra da de har mye erfaring med dette (+ rosa søte tannlegestoler) <3 Anbefales på det sterkeste!
Michell Botani
Michell B.
01:16 14 Jul 17
Beste tannlegesenter jeg har vært hos. Virkelig god service og man føler seg godt ivaretatt. Som ny følte jeg meg velkommen av både resepsjonist og tannlege.
Elin Balkan
Elin B.
19:09 24 Apr 17
Godt ivaretatt i tannlegestolen når du har en tannlege som Constance Schär! SKRYT!
Elisabeth Reiss Nilsen
Elisabeth Reiss N.
17:51 03 Apr 17
en fantastisk tannlegeklinikk med profesjonelle medarbeidere.. Tannlege Martine var en meget dyktig og behagelig tannlege... Malo Clinic/Christiania Tannlegesenter har kompetanse til å utføre all slags tannbehandling.Hele mitt besøk var bare en positiv opplevelse
Bente Fallingen
Bente F.
15:53 22 Mar 17
(Translated by Google) Everyone at the clinic was nice, cheerful and helpful. Dentist Kristian was also nice and soothing, although I don't like dentists. I was also in contact with the clinic by email before I got there, and she who responded to the emails was also great and made me feel welcome there.(Original)Alle på klinikken var hyggelige, blide og hjelpsomme. Tannlege Kristian var også hyggelig og beroligende, selv om jeg ikke liker tannleger. Jeg var også i kontakt med klinikken på e-mail før jeg kom dit, og hun som svarte på e-mailene var også kjempehyggelig og gjorde at jeg følte meg velkommen der.
Celina Alexandra Andersen
Celina Alexandra A.
10:27 02 Feb 17
Har verdens mest fantastiske tannlege! som snart har klart å kurere skrekken min, hun gjør en super jobb� vært hos flere også, alle er super flinke ! Anbefaler å gå til Martine �. Kommer aldri til å bytte tannlegesenter igjen!
Egil Langnæs
Egil L.
16:48 26 Jan 17
Fantastisk imøtekommenhet. Beste service ever. Kan ikke bli bedre. Fikser alt.
Audhild Elisabeth Skjelhaugen Lange
Audhild Elisabeth Skjelhaugen L.
20:12 20 Jan 17
Fantastisk tannlegesenter, har ikke tannlege skrekk lenger�� Tusen takk Milana og dere andre som jobber der�� Vi ses snart�
Jan Normann Larsen
Jan Normann L.
17:02 02 Jan 17
Jeg opplever at alle her er fantastiske blide, positive og virkelig yter service ! Milana topper det hele med sitt engasjerende vesen og gjør en kjempejobb!
Glenn Johansen
Glenn J.
17:56 08 Dec 16
Råeste stede jeg har vært�alltid hatt tannlege skrekk etter et besøk oss Milana så Er den snart vekk�aldri følt meg så trygg oss en tannlege. All ære til milana����
Heidi Berre Nes
Heidi Berre N.
23:18 06 Dec 16
Tusen takk dere for en ny opplevelse til tannbehandling,endelig fikk jeg ordnet tennene . Med min tannlegeskrekk så gikk det utrolig bra og mere til takket være god forståelse og tilbud for problemet og behandling deretter. Anbefales på det sterkeste 😀
Ole Arne Solheim Framstad
Ole Arne Solheim F.
19:40 15 Nov 16
Har vært hos dere på narkose operasjon i dag den 15/11-16. Jeg kan ikke få fullrost dere nok, mere super service skal dere lengte lenge etter. Kjempe dyktig gjeng:) skal anbefale dere til absolutt alle jeg kjenner:) mvh Ole Arne Framstad
Heidi Nordheim Stafne
Heidi Nordheim S.
08:15 10 Sep 16
Har hjulpet meg utrolig mye. Aldri har en tannlege ringt å sjekket om det gikk bra en lørdagskveld på egen fritid. Takk Dadda.
Caroline Aronsen Pettersen
Caroline Aronsen P.
10:29 05 Jul 16
Fantastiske mennesker og kjempe flinke! Beste tannlegen jeg har vært hos. Har vært hos en del tannleger pga tannlegeskrekken min og dette er virkelig de beste tannleger så reiser heller til Oslo hit enn tannlegen her i Halden! Anbefales på det sterkeste!
Dace Darja Salimova
Dace Darja S.
10:36 12 Feb 16
Fantastisk bra tannlege! Spesielt Milana. Tusen hjertelige takk for behandling! Jeg har tannlege skrekk, og det er forste gang i hele mitt livet, når jeg kommer til tannlege uten ekstremt stor panikk!
Anna Winiarz
Anna W.
16:53 14 Jan 16
Profesjonaliści pełną gębą! Usuwałam u nich amalgamatowe plomby i już wtedy widziałam jaki mają sprzęt i jak go używają. Jest to dla nich naturalne więc wnioskuję, że w tej klinice nie oszczędza się ani na sprzęcie ani na medykamentach. Byli jedynymi stomatologami ktorzy zauważyli że ból zdrowych zębów jest wynikiem zaciskania szczęk pod wpływem ogromnego stresu i stanowi ryzyko zgniecenia ich. Wykonali mi szyne na noc abym nie straciła zębów ale niestety aparat przyszedł dwa dni za późno i przegryzłam sobie czwórkę, musiała być wyjęta. Dzisiaj wstawili mi implanta i w calej tez bardzo szybkiej akcji widać było, że wiedzą co robią i maja perfekcyjne podejscie do pacjenta. Z moja ciężką postacią klaustrofobii i lękiem usłyszałam, że jeśli w dowolnym momencie zabiegu bede chciała zakończyć to pozwolą mi iść do domu. Nic się jednak takiego nie wydarzyło bo już po pierwszej tabletce byłam zobojętniona i nie bałam się. Lekarz włączył mi spokojną muzykę i kazał się odprężyć. Ogrom znieczuleń podane zostało w tempie może pół minuty. I natychmiast przystąpił do zabiegu który trwał może 15-20 minut. Nie czułam bólu ale słyszałam odwierty i wbijanie implanta. Na koniec wreczył mi listę co mam dzisiaj robic i jak jeść i wepchnął cztery maleńkie tabletko po których spałam w domu 6 godzin. Jestem pełna podziwu i wdzięczności za opiekę i okazaną życzliwości przy bądź co bądź mocno inwazyjnym zabiegu. Przy okazji sama klinika pomogła mi załatwić ogromne dofinansowanie implanta. Warto ją przynajmniej odwiedzić i porozmawiac, bardzo gorąco polecam nawet dla tych co nie lubia dentystow.
Silje Marleen Miland
Silje Marleen M.
14:32 16 Dec 15
Gjør tannlege opplevelsen til noe positivt! Flotte resepsjonister og omsorgsfulle tannleger. Beste tannlegen i Oslo ☺️
Kristin Pipoca Cdo
Kristin Pipoca C.
13:00 06 Aug 15
Fantastisk tannlegesenter. Flinke tannleger som virkelig gjør sitt beste for sine pasienter!
Carina Helen
Carina H.
11:45 12 May 15
Disse fortjener 1000 stjerner!!! Suuuper dyktige og billig!!!! Skal bruke dette senteret for alltid!!
Jane Wibe-Lund
Jane W.
13:52 07 Feb 15
Mitt nye tannlegesenter! Tusen takk til dyktige Milana Savic, jeg er superfornøyd!
Sanjin Filipović
Sanjin F.
14:57 12 Dec 14
Utrolig bra og effektiv service. Smertefritt og raskt! Takk Salega, jeg kommer tilbake neste år!