Nytt naturlig smil
Gå tilbake til å kunne spise, snakke og smile med selvtillit på bare en dag!

All-on-4 tannimplantat

Hjem / Behandlinger / Komplekse / All-on-4 tannimplantat

Bestill time for en uforpliktende konsultasjon idag.
Vi kan hjelpe deg med dine utfordringer!

Hvorfor tannimplantater med All-on-4?

For de fleste er tannimplantater den beste løsningen for å erstatte manglende tenner. Pasienter som mangler tilstrekkelig benvolum kan ha blitt frarådet å utføre implantater, eller blitt fortalt at de må gjennomgå tidkrevende benutbyggingsprosedyre for å kunne plassere tannimplantatene. Med All-on-4 teknikken kan alle få vakre nye tenner på ett enkelt besøk, selv om de har blitt fortalt at de ikke er en kandidat for tannimplantater eller mangler nok ben for implantater.

All on 4

Hva er All-on-4 tannimplantater?

All-on-4+ er en total Oral rehabilitering. Fra å være tannløs eller i ferd med å miste alle tennene sine kan man i løpet av ett besøk få tilbake faste naturlige tenner.

All-on-4+ er en revolusjonerende metode utviklet over to tiår av tannlege Paulo Malo, som gjør at total oral rehabilitering av de fleste pasienter med plassering av 4 – 6 titanimplantater i hver kjeve er mulig. Implantatene fungerer som et fundament for en midlertidig akrylbro, som tillater plassering av et fast sett med tenner, som ser ut som naturlige tenner. Denne teknikken stabiliserer benet, og nyttiggjør det benet som finnes i kjeven. Ved å vinkle de to bakre implantatene 45 grader, gjør at selv de pasientene med nesten ingen bensubstans kan ha faste tenner uten behov for transplantasjon eller sinuslift. Resultatet er et fast (ikke-løst) naturlig tannsett, umulig å skille fra naturlige tenner.

PASIENTGUIDE FOR TANNIMPLANTATBEHANDLING

All on 4 prosedyre

Fordeler med All-on-4 tannimplantat teknikken:

  • Suksess-raten høyere enn tradisjonelle implantat teknikker- 98 %
  • Færre behov for bentransplantasjon, som er kostbart, og kan være ubehagelig for pasienten
  • Fremgangsmåten er godt tolerert og av kort varighet – tar vanligvis omtrent 1 til 2 timer for fullstendig oral rehabilitering
  • Kan vanligvis utføres hos pasienter med diabetes , osteoporose eller andre helsemessige forhold som ofte gir kontraindikasjoner for bentransplantasjon
  • Naturlig utseende tenner som føles som, og fungerer som ditt naturlige tannsett
  • Svært hygienisk – det lett å vedlikeholde og rengjøre
  • Kostnadsbesparelser – ofte en rimeligere metode enn med tradjsjonelle tekniker
  • Det meste er gjort på en enkelt dag – ikke bare operasjonen, men også plassering av faste tenner med umiddelbar funksjon. Tradisjonelle teknikker innebære ofte flere operasjoner og kan ta over et halvt år å fullføre

Hva kan du forvente?

Å installere et tannimplantat er en rask og lite invasiv prosedyre. Ved Christinaia tannlegesenter vil en spesialist gjøre en grundig innledende evaluering, for å så sette opp den beste behandlingsplanen for din tilstand. Den første evalueringen består av en omfattende klinisk og radiologisk undersøkelse. Med hjelp panorama og 3D røntgen via et bestemt dataprogram kan vi få et 3 dimensjonalt bilde av kjeven . ”Virtuelle implantater” plasseres så i 3D-bildet for å sikre nøyaktighet ved tidspunktet for operasjonen. For å lette prosedyren og sikre kvalitet , er en fast bro forhåndsprodusert i forkant av operasjonen.

Mens du venter på den faste protesen , som tilvirkes ved vårt laboratorium – som er lokalisert på tannklinikken , slapper du av på vårt hvilerom. Samme dag vil du forlate klinikken med nye faste tenner, og du vil være i stand til å spise , snakke og smile med selvtillit. Den midlertidige broen byttes ut med en permanent bro etter at implantatene er osseointegrert, dvs grodd fast i kjeven. Det tar fra 2-4 måneder etter operasjonsdagen.

Er all on 4+ den riktige løsningen for meg?

På Christiania tannlegesenter gjør vi første konsultasjon med det formål å vurdere din nåværende tannhelse og se på mulige behandlingsløsninger. Etter at en av våre spesialister har gjort sin vurdering vil vi gi deg våre råd og behandlingstilbud. Vi vil være tilgjengelig for at du skal få svar på alle dine spørsmål .

Mange av våre pasienter kommer til Christiania tannlegesenter fordi de er misfornøyd med sine eksisterende broer, proteser eller gebiss og ønsker å få vurdert mulighetene til et bedre alternativ. Dessuten har mange pasienter blitt frarådet implantater fordi de mangler tilstrekkelig benvolum eller har helseproblemer som gjør at konvensjonell kirurgi med bentranplantasjon er ansett som for risikabelt. I de fleste av disse tilfellene , også hos pasienter med alvorlig bentap , er All -on – 4TM den riktige løsningen for å få tilbake nye faste tenner.

All on 4 teknikken har siden 1996 hjulpet tusenvis av pasienter over hele verden med tannløshet . Hvis du lider av problemer som tannløshet eller tannsykdom medfører, kan All-on-4 være den riktige løsningen for deg.


Hjem / Behandlinger / Komplekse / All-on-4 tannimplantat