Måned: mars 2015

Hyaluronsyre

Hva er hyaloronsyre?

Hyaluronsyre en viktig bestanddel i bindevev. Det finnes også bl.a. i leddvæske og i væsken i øyet. Kjemisk sett er det et mukopolysakkarid. Hyaluronsyre har flere fysiologiske egenskaper som blant annet at den hindrer passasjen av væske og faste partikler gjennom bindevev. Eggceller er f.eks. omgitt av en barriere bestående av hyaluronsyre. Denne barrieren løses av hyaluronidase som finnes i sædceller og befruktning kan derved finne sted.

Hva slags egenskaper har hyaluronsyre i huden?

Hyaluronsyre er viktig for at huden skal opprettholde normal struktur og funksjon ved at den virker transportregulerende. Hyaluronsyre binder mye vann og bidrar dermed til å holde på fuktighet i huden. Hyaluronsyre kan dempe plager forårsaket av tørr hud.

Hyaluronsyrens gjør at hudens fasthet og elastisitet opprettholdes, slik at rynker jevnes ut og huden føles glatt og myk. Hyaluronsyre bidrar også til transport av næringsstoffer til cellene i det ytre hudlaget, som ikke kan nås av blodårer.

Hvordan virker hyaluronsyre som estetisk ansiktsmiddel?

Hyaluronsyre binder mye vann og gir lokalt økt volum. Derfor kaller vi hudpleieprodukter av hyaluronsyre for fillere. Midlene øker volum og sletter derved rynker og glatter hudoverflaten.

Hvem utfører filler behandling?

Ved Christiania tannlegesenter har vi tannlege med spesialutdannelse på estetisk ansiktspleie og som tilbyr slik behandling. Blant annet benyttelse av botox og hyaluronsyrepreparater er en sentral del av den type behandling.  Du kan lese mer opp filler behandling på klinikken på vår hjemmeside.

Hva er forskjellen på hyaluronsyrepreparater og muskeldempende middel som f.eks. botox?

Hyaluronsyrepreparater fyller ut rynker og furer, tilfører volum i områder hvor man har tapt fylde og glatter huden. Den behandler de statiske linjene i ansiktet, det vil si de rynkene du har i ansiktet når du ikke er i bevegelse (mimikkløs tilstand). Muskeldempende midler injiseres i utvalgte ansiktsmuskler, og får muskelen til å slappe av. Dermed glattes rynker ut. Muskeldempende midler behandler de dynamiske linjene i ansiktet, det vil si de rynkene som oppstår i ansiktet når du benytter mimikk.

Det er ikke uvanlig at behandling med hyaluronsyrepreparater og muskeldempende midler ofte kombineres for å få et best mulig resultat.

Kroner – Hva er en tannkrone?

En tann består av 2 deler: en tannkrone og en tannrot. Tannroten står fast i kjevebenet, mens tannkronen er det som er synlig av tannen i munnen.

Av og til kan tannkronen bli ødelagt av hull i tennene eller at deler av den knekker av. Hvis skadene er for store til at vanlig fyllingsterapi kan utføres sliper tannlegen til tannen og sette på en tannkrone. En tannkrone er en slags kapsel  som ser ut som din egen tann og  som festes til resttannen.

Fordeler med tannkrone

Sammenlignet med fyllinger, som er alternativet, har tannkronen mange fordeler. Det viktigste er at tannen blir funksjonell og fremstår som en ekte tannkrone. En tannkrone som konstruksjon er med moderne teknikker svært sterk og tåler mye belastning – mye mer enn en tannfylling.

En tannkrone beskytter også tannens vitale vev slik at det ikke skades ytterligere. For pasienter som lider av munntørrhet og som lett får hull i tennene, er ofte tannkrone det eneste riktige alternativet, fordi det dramatisk reduserer risikoen for videre utvikling av hull.

Hva består en tannkrone av?

Tidligere ble tannkroner som regel laget av en gullkapsel som ble dekket med porselen. Etter hvert ble det mer vanlig med andre metaller, som for eksempel krom-kobolt legeringer. I dag er gull lite i bruk, det skyldes både endrede fremstillingsmetoder, men også gullpriser som gjør dette til et mer kostbart alternativ. Krom–kobolt  eller titan er mer vanlig.  De senere årene har det kommet høyestetiske alternativer til metall –keramene; fullkeramer. Slike kroner er som regel monolittiske, dvs. de består av et materiale. Zirkonium emax, suprinity, enamic, empress (feltspat porselen), er eksempler på materialer og metoder som mye brukes.

Hvor lang tid tar et å lage en krone?

Tannkroner krever hjelp fra tanntekniker. Tradisjonelt finnes det egne tanntekniske laboratorium som fremstiller disse. Produksjonen tar da rundt 14 dager.

Flere større moderne tannklinikker (som Christiania tannklinikk) har egne tannteknikere og tannlaboratorium og kan i prinsippet produserer kroner samme dagen. Fordelen er jo at du som pasient slipper flere tannlegebesøk og ikke trenger å gå med en midlertidig erstatning.

Bro – Hva er en tannbro?

En tannbro er enkelt fortalt flere tannkroner loddet sammen, som skal fungere som en erstatning for en tann som har gått tapt. I dag finnes det et bedre, men litt dyrere alternativ til bro: tannimplantat.

Du kan lese mer om tannimplantat her.

Regulering – Når bør man starte behandling?

Det er en god idé å få en kjeveortopedisk evaluering av barnet når det er rundt 7 år gammel. En kjeveortoped er en tannlege med ekstra kompetanse og erfaring, som er spesialisert seg på regulering av skjeve og feilplasserte tenner. Den beste tiden for barnet å få tannregulering er avhengig av alvorlighetsgraden og årsaken til forskyvning av barnets tenner.

Tradisjonelt begynner behandling med tannregulering når et barn har mistet det meste av hans eller hennes melketenner, og et flertall av hans eller hennes voksne (permanente) tenner har kommet frem. Det varierer veldig fra person til person – som regel er barnet mellom 8 og 14 år når behandlingen starter.

Tidlig regulering

Noen kjeveortopeder anbefaler det som kalles en interseptiv tilnærming, det innebærer bruk av dental apparater – ikke alltid tradisjonell tannregulering – i en tidligere alder, mens et barn har fortsatt de fleste melketenner på plass. Senere, når barnet har fått de fleste av hans eller hennes voksne tennene, er en annen fase av behandlingen. Da startet man vanligvis med tannregulering. Denne andre fasen er da tenkt å vare kortere enn en tradisjonell regulering, hvis forbehandling er utført tidligere.

Kjeveortopeder som favoriserer den tradisjonelle tilnærmingen hevder at en to-fase-tilnærming til behandlingen faktisk øker den totale behandlingstiden – og noen ganger med kostnadene. Andre kjeveortopeder tror veiledning av vekst ved hjelp av dental apparater før den andre fasen av behandlingen gjør korreksjon senere enklere.

Det beste valget for deg og barnet ditt vil i stor grad avhenge av alvorlighetsgraden av barnets tannproblemer. Snakk med barnets tannlege og fremtidige kjeveortoped om alternativene.

Ta kontakt på telefon 24101270 for en konsultasjon hos reguleringstannlege.

Amalgamfylling

Amalgamfyllinger ble mye brukt i Norge tidligere. I dag er det forbudt i Norge og en del andre land i Europa. Grunnen til forbudet er at helsemyndighetene ser det som potensielt helsefarlig siden fyllingsmaterialet inneholder ca. 50 % kvikksølv, som er en giftig gass.

Kvikksølv blandes med et metallpulver som består av sølv (ca. 70 prosent), tinn (ca. 25 prosent) kopper og sink. Kvikksølvet bindes av metallpulveret, men noe kvikksølv frigis under bruk. Mengden er minimal, og hittil ikke påvist skadelig. Det fordamper fra fyllingene og kan dermed tas opp i lunger, mage og tarm og føres videre i blodet. Noe tas opp i hjernen. Størstedelen skilles ut via nyrene.

Skader på fyllingen ved f.eks. fjerning kan frigi mer av kvikksølvet

Amalgamfyllinger har god holdbarhet og har en bakteriedrepende effekt. Derfor ser vi ofte færre hull i tennene rundt amalgamfyllinger enn rundt nyere hvite plastfyllinger. Det er flere grunner til å bytte ut gamle amalgamfyllinger. Når man får hull under fyllingen må amalgamfyllingen fjernes, hullet borres ut og fylles med et nytt fyllingsmateriale. Ofte ser vi sprekker i tenner som har store og gamle amalgamfyllinger. Det skyldes strekkskader som skaper spenninger i tannkronen som til slutt fører til tannsprekk. Mange i dag synes også at estetikken er svært dårlig og ønsker å bytte amalgamfyllinger av den grunn.

Hvilken forholdsregler bør man ta når amalgamfyllinger fjernes?

De fleste tannlegekontor i dag er utstyrt med gode avsug . Det er viktig for å få fjernet kvikksølvdamp som kan oppstå når det borres i amalgamet.

Vi anbefaler ikke å fjerne for mange fyllinger om gangen slik at man får fordelt denne risikoen over tid. Fjerner man tenner i en kvadrant (tennene deles inn i 4 kvadranter) om gangen er man på trygg grunn.

Er mange syke av amalgam?

Det dukker opp historier av og til om amalgamforgiftning. Stort sett er det udokumenterte påstander, men samtidig er det også vist at håndteringen av kvikksølv og amalgam på tannlegekontor i tidligere tider kunne innebære stor risiko for kvikksølvdamp inhalering

Symptomer på kvikksølvforgiftning

Kvikksølvforgiftning i dag er svært sjelden.

Eksempler på symptomer på kvikksølvforgiftning er metallsmak i munnen, tannkjøttbetennelse, spyttflod og nervøse symptomer som sterkt økt irritabilitet og tremor (sitring av hender og fingre, lepper, øyelokk f.eks.), som skyldes sviktende finkontroll av muskulaturen (en usikker håndskrift kan være det første symptomet man legger merke til).

Behandling av kvikksølvforgiftning

I behandlingen brukes stoffer som har evne til å binde kvikksølv. Disse er fortrinnsvis kelatorer som DMPS, DMSA o.l. for å skille dem ut i urinen. Effekten på slik behandling er ikke godt dokumentert.

Alternativer til amalgam

Amalgamfyllinger byttes som regel ut med hvite tannerstatninger. Idag finnes en rekke gode alternativer. De vanligste er ulike typer kompositter og porseleninnlegg eller porselenskroner. Tannlegen din vil informere deg om hva som passer best for din tann.

Bytte ut amalgamfyllinger? Ta kontakt med våre tannleger her!