Måned: oktober 2014

Artikkel: Snorking og snorkeskinne

Christiania tannlegesenter tilbyr vi nå behandling med antisnorkeskinne. En slik skinne kan være til stor hjelp for mange som snorker. Den koster 8500,-. og har vist seg å være svært effektiv. Har du behandlet snorkingen via din fastlege og på sykehus kan du søke å få utgiftene for skinnen refundert.

Snorking rammer majoriteten av den voksne befolkningen.

Søvnapné

Når man sover, hviler også musklene som holder luftveiene åpne. Luften som passerer strupehodet blir forhindret av bløtvev som vibrerer og kan fremkaller snorkelyd. I mange tilfeller forårsaker en slik mangelfull luftstrøm nedgang i oksygeninnholdet i blodet. Hjernen kan bli påvirket av en slik redusert oksygentilførsel og gjør at søvnen blir avbrutt i løpet av natten.

Manglende oksygentilførsel til blodet over tid kan gi en rekke symptomer slik som f.eks. generell trøtthet, depresjon og hypersomnolens. På sikt kan dette også øke risikoen for enkelte sykdommer slik som f.eks. høyt blodtrykk og diabetes type 2. Det kan også assosieres med økt risiko for hjerteinfarkt og blodpropp.

Hvordan kan søvnapné over tid påvirke kroppen vår?

 • Hukommelse og konsentrasjonsproblemer
 • Angstlidelser
 • Trøtthet
 • Lett for å sovne
 • Fibromyalgi
 • Vektøkning
 • Depresjon
 • Impotens
 • Lett for å bli irritert
 • Muskelsmerter / utmattelse
 • Snorking
 • Høyt blodtrykk
 • Økt risiko for hjerteinfarkt

En effektive med antisnorkeskinne

OrthoApnea er en ny patentert snorkeskinne som settes inn i munnhulen. Den anbefales spesielt som behandlingsmetode mot snorking og søvnapné.

Apparatet fungerer ved at kjeven trykkes frem på en kontrollert og behagelig måte slik at musklene i luftveiene strammes nok til at luft kan passere friksjonsfritt gjennom luftrøret. Snorkingen vil opphøre og problemene med søvnapné reduseres slik at pasientens livskvalitet bedres. Effekten av apparatet som settes inn i munnhulen i behandlingen av slike problemer har fått bred støtte i faglitteraturen og gjennom en rekke studier.

Snorkeskinnen OrtoApnea:

 • Lett og behagelig i bruk.
 • Tilpasset hver enkelt pasient med et ergonomisk og komfortabelt design.
 • Bestander biokompatible materialer (Titanium og terma-plast)
 • Kan lett reguleres og etterjusteres

Snorkeskinnen tillater munnbevegelser og talefunksjon, drikke, hoste uten store begrensninger. Den tilrettelegger for en jevn åndedrett og fjerner snorking helt. En snorkeskinne er anbefalt som behandlingsmetode for snorking og åndedrettsforhindrende lidelse som forårsaker søvnforstyrrelser slik som apné.

Ønsker du ytterligere informasjon om snorking eller søvnapné, kan du lese mer om dette på vår hjemmeside.

Her er også noen linker som kan være nyttige:

www.sovnapne.no

Syreskader på tennene – Gode råd fra tannlegen

Hull i tennene er kjent for de fleste, men det finnes også andre måter en tann kan bli skadet på, som for eksempel tanngnisning og syreskader.

Syreskader på tennene

Syreskader på tennene er tap av tannsubstans forårsaket av langvarig syrepåvirkning fra f.eks. sur mat (sitrusfrukter som appelsin, kiwi, eple), syreholdig drikke (f.eks. juice, brus, sportsdrikker) eller magesyre i forbindelse med oppkast eller sure oppstøt fra magen (reflux).

Det viktigste vi gjør først, er å kartlegge omfanget av skadene og å finne årsaken til problemene for å hindre videre utvikling. Hvis erosjonsskader ikke oppdages tidlig, kan skadene utvikles til å bli svært alvorlig, slik at omfattende behandling blir nødvendig. Ofte kan dessverre årsaken forbli ukjent eller være vanskelig å eliminere. Da vil som regel skadeomfanget bli større og på sikt vil større behandlinger bli nødvendig

Studier om syreskader

En klinisk studie blant 18-åringer i Oslo viste at ca. 35% har syreskader på tennene. Studien viser at det er vanligere hos menn enn kvinner. 6-års jekslene i underkjeven og fortennene i overkjeven er mest utsatte. Groper i emaljen på jekslene i underkjeven  er ofte første tegn på syreskader.

I en annen studie ble vinsmakere ved Vinmonopolet AS er blitt undersøkt for syreskader. Arbeidsoppgaven deres går ut på å teste vinens kvalitet, smak og aroma på ulike vintyper. Studien viste at selv om det var flere og mer alvorlige skader hos vinsmakere sammenlignet med en kontrollgruppe, hadde 50 % ikke slike skader selv om tennene hadde vært utsatt for store mengder vin over lang tid.

Flere andre studier har vist at unge, fysisk aktive personer som trener, ofte har flere syreskader på tennene enn en kontrollgruppe. Den høye forekomsten av syreskader blant fysisk aktive personer kan muligens forklares med en redusert spyttutskillelse under trening.

10 gode råde for å forebygge syreskader

 1. Unngå overforbruk av sitrusfrukter og sure drikker
 2. Unngå å drikke frukt-juice, kullsyreholdige og sure drikker rett før sengetid/natten
 3. Drikk melk, vann eller te i stedet for fruktjuice og kullsyreholdige sure drikker
 4. Unngå å småspise eller ”smådrikke” hele dagen. Gjelder også” light” produkter
 5. Skyll med vann etter inntak av sure drikker og frukt
 6. Ikke puss tennene rett etter inntak av sure drikker/mat eller etter oppkast. Vent helst en halv time
 7. Skyll heller med vann eller fluorskylling
 8. Riktig bruk av tannbørste (myk). Daglig fluorskylling eller bruk av fluortabletter (2 tabletter à 0,25 mg)
 9. Drikk syrlige drikker raskt og helst med sugerør!
 10. Gå regelmessig til tannlege

Timebestilling hos tannlege

Mistenker du syreskader på tennene? Ta kontakt her for hjelp fra våre tannleger i Oslo.

Støtte til tannbehandling

Her finner du en oversikt over offentlig finansiering av tannhelsetjenester i Norge.

Vanlig tannbehandling hos den voksne befolkningen dekkes normalt sett ikke av det offentlig. I de tilfellene når det foreligger særskilte medisinske grunner for det, vil HELFO kunne dekke deler av behandlingen. Da betaler pasienten selv kun mellomlegget (egenandelen).

Se oversikt over tannbehandlinger som støttes av HELFO.

Gratis tannbehandling tom 18 år

I Norge får alle barn gratis tannbehandling til de er fylt 18 år, de som fyller 19 og 20 år har 75% reduksjon i honoraret.

Tannregulering dekkes delvis

Tannregulering dekkes bare delvis av det offentlige og skjer gjennom refusjonsordninger fra HELFO (helse økonomi forvaltningen). For at tannregulering skal dekkes av HELFO må behandlingen utføres av en spesialist i kjeveortopedi (reguleringstannlege).

Les mer om tannregulering her.

 Bor på institusjon

De av oss som bor på institusjon som f.eks. sykehjem eller langtidssykehusopphold, på en psykiatrisk institusjon eller har hjemmesykepleie, får også all behandling dekket gjennom den offentlige tannhelsetjenesten. Enkelte svakere grupper i samfunnet har også krav på å få dekket behandling av det offentlige. Disse pasientgruppene kan kun få tannbehandlingen utført på en offentlig tannklinikk av en offentlig ansatt tannlege. Unntaket er hvis det foreligger henvisning til spesialist i den private tannhelsetjenesten.

Dårlig råd

Dårlig råd kan også være en grunn til å få dekket deler av tannbehandlingen. Da må man først søke sosialavdelingen (tidligere sosialkontoret) på det lokale NAV kontoret om å få dekket tannbehandling. I Oslo kommune får man da en rekvisisjon som man kan ta med til tannlegen. Christiania tannlegesenter utfører behandling for det offentlige når slike rekvisisjoner foreligger.

Enkelte organisasjoner har støtteordninger til utvalgte pasienter for å bidra til tannbehandling. Fattighuset og ved Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er eksempler på gode støtteordninger for utsatte pasientgrupper.

Tannhelsesykdommer

Enkelte tannhelsesykdommer som periodontitt, dvs. tannkjøttbetennelse som fører til festetap på tennene, og alle typer kirurgiske inngrep i munn gir rett til delvis HELFO refusjon.

Tilstander som påvirker almenntilstanden, som igjen påvirker tannhelsen gir grunnlag for delvis støtte av HELFO. For eksempel hyposalivasjon (objektiv bekreftet munntørrhet) gir slik støtte. En oversikt over tilstander som gir HELFO refusjon finner du her.

Endringer i 2014

Den største endringen i 2014 er at de som ikke har tenner i underkjeven og plages med sin løs underkjeveprotese, kan få støtte til implantatunderstøttet protese (tannimplantat) i underkjeven. Det er god dekning gjennom HELFO. Egenandelen for slik behandling er ca. 4000,-.

Har man rett til stønad vil tannlegen sende inn regningen til HELFO for det som taksten dekker etter behandlingen. Hos oss betaler du egenandelen. Om tannlegen ikke har direkte oppgjør vil du måtte betale totalbeløpet og sende inn til HELFO et skjema for å få tilbakebetalt refusjonsbeløpet. En egenandel er det både hos private og hos den offentlige tannhelsetjenesten.

Fullstendig oversikt over støtte til tannhelsebegandlinger

For en fullstendig oversikt over alle tilstander som kan gi støtte til behandling, gå på HELFO sine hjemmesider.

Oversikt over refusjonsbeløp – PDF (regjeringen.no)

Tekstene er skrevet for at tannhelsepersonell skal kunne benytte seg av dem, og det vil derfor ikke være like lett for folk flest å skjønne terminologien som benyttes. HELFO og i siste instans trygderetten, avgjør om kravene er oppfylt for å kunne få refusjon.

Vi svarer på dine spørsmål

Spørsmål om dine rettigheter kan våre tannleger i Oslo hjelpe deg med. Ved behandling hos oss ordner vi med direkte oppgjør med HELFO slik at du slipper å legge ut. Vi har rettigheter til alle typer HELFO utbetalinger hos oss, inkludert tannregulering, alle typer kjeve- og tannkirurgiske inngrep og behandlinger for å få tannimplantat.

Trenger du tannlege i Oslo? Ta kontakt med oss her, så hjelper vi deg!

Røyking, tannhelse og periodontitt

Periodontitt , tidligere kalt pyrea, er en infeksjonssykdom som gjør at festeapparatet rundt tennene omdannes til betennelses vev. Etter hvert som festetapet blir større kan man oppleve at tennene løsner og i ytterste konsekvens faller ut. Røyking forverrer skaden og gir en dårligere prognose enn hos ikke-røykere.

Årsaker til periodontitt

Det er som regel flere årsaker til at man utvikler periodontitt. I Ca. 50% av tilfellene vet vi at det er en genetisk komponent som forårsaker en del av sykdomsbildet. I de fleste typer periodontitt ser vi store mengder av spesielle typer bakterier som har fått festet seg på rotoverflaten og derfra utøver skade på omkringliggende vev.

Hos røykere ser vi at vevskadene blir større.  Det er også en vanlig oppfattelse at det er vanskeligere å behandle periodontitt hos røykere enn hos ikke røykere. Slutter man å røyke vil prognosen etter få måneder bli like god som hos ikke røykere.

Hvordan virker røyken på periodontitt?

I gassen som oppstår i sigarettgløden og som trekkes ned i lungene finner man en mengde gifter. Når man  daglig over tid får disse gassene i lungene, blir kroppen påvirket slik at blodforsyningen til de perifere vev endres. Hos røyker ser vi redusert blodgjennomstrømning i perifere vev, som for eksempel kjeveben og munnslimhinne.

Litt forenklet fortalt kan man si at den endrede blodforsyningen i munnen, som er et resultat av langvarig røyking, fører til et feilslått immunapparat. Blodfattig benvev blir omdannet til betennelsesvev som er mer blodrikt. Vi tenker at dette er kroppens måte å forsvare seg på. Betennelsesvevet håndterer på best mulig vis bakterieinvasjonen samtidig som årsaken håndteres. Resultatet er til slutt at tannen blir helt omgitt av betennelsesvev og kan føre til tannløsning.

Hva skjer når man slutter å røyke?

Så snart man slutter å røyke   starter de fysiologiske endringene i de perifere vevene. Etter bare 8-9 uker uten sigaretter er den lokale blodforsyningen normalisert igjen som om man aldri skulle ha røykt. Helsegevinsten av dette er stor. Nå vil immunresponsen være så god at vi ofte ser at tilstanden stabiliserer seg etter (periodontal) behandling.

Hvordan slutter man å røyke?

Det er flere måter man kan slutte å røyke på.  De fleste bare bestemmer seg, og så slutter. Dessverre begynner mange med en slik fremgangsmåte ofte å røyke igjen. Vi på Christiania Tannlegesenter anbefaler at man slutter å røyke fordi man ikke orker å røyke lenger. Det betyr i praksis at man må jobbe med seg selv, slik at man utvikler den grunnleggende følelsen som ikke-røykere har om sigaretter, eller den følelsen man hadde selv før man begynte å røyke; Jeg trenger ikke sigaretter, jeg har ikke lyst på sigaretter.

10 gode råd for hvordan du skal slutte å røyke

 1. Bestem en dato for når du skal slutte å røyke. Datoen bør vær minst 3 uker frem i tid slik at du kan planlegge dette ordentlig.
 2. Skriv ned alle grunnene for at du skal slutte å røyke.
 3. Loggfør dine røykevaner: skriv ned når du røyker og hvorfor du røyker.
 4. Ring røyketelefonen 800 400 85. Der får du hjelp og blir fulgt opp et helt år, helt kostnadsfritt.
 5. Ta kontakt med en som driver med hypnose og begynn å gå regelmessig til behandling over en periode.
 6. Bruk el-sigaretter eller annen nikotinerstatning, slik at du umiddelbart kan redusere antall sigaretter du røyker.
 7. Begynn å se på alle fordeler røykeslutt har. Tenk gjennom hvordan du var før du begynte å røyke og visualiserer hvor fornøyd du er som en ikke-røyker.
 8. Tenk på hva du skal gjøre når du får røykesug. Skjer det ofte, bør du søke mer hjelp (f.eks. røyketelefonen, hypnose, nikotinhjelpemidler).
 9. Belønn deg selv hver dag du ikke røyker.
 10. Etterhvert når du ser at dette går bra, erklær for deg selv at du aldri kan tillate deg selv å ta en sigarett igjen.

Disse rådene er utviklet av vår tannlege i Oslo ved Christiania Tannlegesenter og er ikke helt i tråd med dagens råd fra helsemyndighetene, som blant annet ikke anbefaler nikotinholdig el-sigaretter. For å lese mer om røyking og hvordan du kan slutte kan du ta en titt på linkene under.

Anbefalte ressurser:

 • www.slutta.no
 • www.nhi.no/røykeslutt
 • www.helsenorge.no/røyk-og-snus
 • www.ung.no/tobakk-spm-svar
 • www.sinnetshelse.no/hvordan-slutte-å-røyke

Ønsker du å snakke med en av våre tannleger i Oslo ved Christiania Tannlegesenter om tannhelse og røykeslutt? Ta kontakt for timebestilling her.

Lykke til med å stumpe røyken!

Teknologi hos tannlegen – Fremtiden er her!

Vi som driver i tannlegebransjen lever i en svært spennende tid. Det er en enorm teknologisk utvikling, som er til det beste for våre pasienter og til stor glede for oss tannleger.

CEREC – Digitalt fremstilte tannkrone

Til stor glede for våre pasienter kan vi nå i de fleste tilfeller tilby tannkroner ferdig fremstilt samme dag. Metoden er utviklet av det tyske selskapet SIRONA og produktet het CEREC. CEREC er et computer fremstilt tannbilde av din munn, som ved hjelp av avansert datateknologi blir omsatt til en porselensfreser som sliper tannkronen på vår bestilling. Etter at kronen er laget, tilpasser vi den, for så å glansbrenne den i vår porselensovn. Hele prosessen tar 1-2 timer og produktet er som regel helt fantastisk. Vi gir 3 års full garanti på protetikk som er laget hos.

CEREC kroner og broer kan også lages i samarbeid med tanntekniker. Vi tar da avtrykk og fremstiller arbeidet hos oss digitalt. Deretter sender vi det videre til våre samarbeidspartnere Dental AS, Dentalforum AS eller Fauske Dental, som freser ut kronen eller broen, og gjør den helt ferdig. Da tar det litt lenger tid.

Fordeler og priser på kroner og broer

Fordelen med digitalt fremstilte kroner og broer er først og fremst presisjonen. Pasienten sparer også mye tid når man slipper å komme tilbake på flere besøk, i tillegg til at man slipper å gå med midlertidig krone. En CEREC krone hos oss koster 5190,-

Les mer om CEREC her.

3D røntgen CT (computer scanning)

3D digital røntgen fikk vi på plass tidlig i år, 2014. Cranex 3D er en fantastisk røntgen-og CT-maskin (Computer tomografi), som tar alle typer 2D og 3D bilder man trenger i en moderne tannlegepraksis (CB- Cone beam). Vår spesialist i oral radiologi, Lena Vannas-Løfqvist, tolker bildene for oss.

Positivt for tannimplantat

3D røntgen er ofte uunnværlig ved behandling og produksjon/tilpassing av tannimplantat. Ved hjelp av volumbildene kan vi eksakt plassere implantatet der vi ønsker det skal være. Vi kan med dette systemet i mange tilfeller også tilby behandling for å få implantat, slik at tennene kommer på plass samme dagen. Dette gjelder spesielt tannløse pasienter som skal ha såkalt hel implantat forankret bro.

Les mer om 3D digital røntgen og CT scanning her.

Trenger du tannlege i Oslo?

Våre spesialister, tannpleiere og tannleger i Oslo har lang erfaring med behandling av plager og skader på tennene. Ta kontakt i dag for time! Vi har lange åpningstider.

Ring 24101270 eller send mail til oslo@ctls.no så hjelper vi deg.

Velkommen!