Måned: februar 2015

Implantat hos eldre

Implantat hos eldre

Mange lurer på om det er forsvarlig at eldre som har svekket helse og bruker medisiner kan få utført implantatbehandling.

For mange i dag innebærer det å være gammel at man bruker flere typer medisiner. Svært mange over 75 år bruker kolesteroldempende, blodfortynnende og blodtrykksdempende tabletter. Flere av disse medisinene har som bivirkning at man får redusert spyttproduksjon og dermed redusert spyttsekresjon i munnen. Over tid vil en slik tilstand før til endring i kariesaktiviteten. Mange eldre må trekke tenner pga. nedkarierte tenner som skyldes munntørrhet.

Hva slags alternativer har vi når en pasient mister en tann? Den enkle og vanligste løsningen for folk flest i denne verden er å trekke tannen og så være ferdig med det. Et liv uten en eller flere tenner er en realitet for svært mange av oss, til tross for det ubehag tannløshet innebærer. Skal man erstatte tannen finnes det flere muligheter: løs tannprotese, tannbro eller tannimplantat.  Implantatbehandling har de senere årene blitt standard behandlingen. De andre alternativene er mindreverdige løsninger i forhold til implantat. Det er flere grunner til det:

Hvorfor er implantat som regel den beste tannerstatningen?

  1. Implantatbehandling innebærer at man ikke belaster, men faktisk avlaster nabotenner sammenlignet med for eksempel broløsning og proteseløsning.
  2. Implantabehandling er bortimot risikofritt når det utføres av en dyktig klinikker som driver med dette til vanlig. I Norge har vi spesialister i Periodonti og oral kirurgi som utfører slik behandling.
  3. Alder er ingen hindring. Tannimplantat gror like godt hos eldre som hos yngre, det trenger ofte kun litt lenger tilhelingstid.
  4. Det finnes svært få absolutte kontraindikasjoner (grunner til å ikke utføre behandling). For eksempel bør pasienter som bruker sterke benskjørthetstabletter eller pasienter på spredingsdempende kreftmedisin vurdere andre alternativer.
  5. Et tannimplantat er det nærmeste man kommer en biologisk tannerstatning. Hos tenåringer finnes det et bedre alternativ: tanntransplantasjon
  6. Implantatbehandling er svært kostnadseffektiv behandling sammenlignet med alternativene. Siden implantatet ikke belaster nabotennene får vi ikke skader på nabotenner som vi på sikt ser på broløsninger og delproteser (belastningskader, treningssaker og nerveskader bla pga. hull i tennene).
  7. Tannimplantat kan være en livslang tannerstatning
  8. Har man krav på HELFO refusjon får man mer økonomisk støtte hvis man gjør implantatbehandling sammenlignet med alternativene.

Kostnaden økonomisk og biologisk er de to faktorene som bør bestemme ditt behandlingsvalg. Spør tannlegen din om alternativene.

Hva du bør vite om munnskyllevann

Munnskyllevann brukes av mange forskjellige årsaker. Noen ønsker en friskere munn, andre vil bli kvitt dårlig ånde. Munnskyllevann tas for å forebygge hull i tennene, det beskytter tenner og tannkjøtt mot bakterier og reduserer bakteriebelegget.

Munnskyllevannets egenskaper har opp gjennom tiden, siden de første munnskyllevannene vi kjenner til for flere tusen år siden (i kinesisk medisin ble det brukt 2000 år f.Kr.!) frem til i dag, vært gjenstand for diskusjon.

Fungerer munnskyllevann?

For de fleste av oss er det vanligvis ikke nødvendig med noen annen rengjøring av tennene enn bruk av tannkost, tanntråd, tannpirker, eventuelt flaskekoster (mellomromsbørster) sammen med fluortannkrem.

Imidlertid finnes det for mange gode grunner til å bruke forskjellige typer munnskyllevann. I denne artikkelen skal vi gjennom de fleste typene indikasjoner.

Forebygge hull i tennene

For de av oss som av ulike grunner har lett for å få hull i tennene eller har mange småhull som ennå ikke er behandlet med fyllinger (pasienter med såkalt høy karies risiko), er fluorskyllevann et gunstig supplement til vanlig hygieneregime med fluortannkrem.

Typisk er hvis du sliter med munntørrhet. Da bør tennene også sjekkes litt oftere. Munntørrhet er utbrett blant den eldre del av befolkningen, som går på en eller flere medisiner.

Forebygge tannkjøttbetennelse

Det er for de fleste ingen gode holdepunkter for at man skal skylle med munnskyllevann for å forebygge mot tannkjøttbetennelse. Selv for de som har utviklet periodontitt er ikke munnskyllevann en nødvendig del av den daglige rutine.

Hvis man ikke får gjort det ordentlig rent rundt tennene, for eksempel hvis man har «lange tenner» etter periodontittbehandling, har områder det er vanskelig å komme til, eller man har nedsatt bevegelighet og ikke får rengjort ordentlig selv, kan nok en mild klorheksidin munnskylleveske bidra til bedre renhold og dermed redusere risikoen for ytterligere sykdomsutvikling. Det er alltid lurt å ta dette opp med en tannlege på forhånd.

Hvilket munnskyllevann skal jeg velge?

Vademecum og Listerine er det alkohol i og har man munnsårhet, f.eks. hvis man får cellegift, så frarådes det å bruke munnskyllevann med alkohol i. Disse munnskyllevannene har dessuten liten terapeutisk effekt, bortsett fra Listerine-typen som inneholder fluor. Vademecum er kun for å få frisk smak i munnen. Et kort øyeblikk.

Fluorholdige munnskyllevann som også inneholder klorheksidin som f.eks., corsodaily, flux og curasept (0,06 % klorhekdisin) kan være gunstig for å redusere karies risiko og plakknivået hos utsatte grupper. Spør tannlegen din om dette gjelder deg.

Gullstandarden, det munnskyllevann som vi anbefaler terapeutisk, dvs. etter kirurgisk inngrep, under tannkjøtt og periodontitt behandling er 0,12-0,2% klorheksidinnhold munnskyllevann. Eksempler her er Corsodaily og Curasept.

Munnskyllevann det ikke er noen grunn til å bruke er hexidin, vannstoffholdige- og trikoklosanholdige munnskyllevann.

Har du spørsmål? Spør en av våre tannleger om anbefalinger for deg.

Artikkel: Rotfylling

Mange forbinder rotfylling med noe som er forferdelig vondt.  Vi kan berolige deg med at det er det som regel ikke.  Rotfylling kan gjøre vondt, men er tannen nekrotisert (uten nerve) eller tannlegen har sørget for at du er godt bedøvet bør rotfylling være smertefritt.

Hva innebærer rotfylling?

Rotfylling betyr at en tannlege fjerner nerven, blodårene og bakterier i tannroten for så å sterilisere den og fylle den med et spesielt rotfyllingsmateriale. Rotfylling utføres når hullet i tannen har blitt så stort at det har gått kronisk verk i den.

Vi anbefaler at du får sjekket tennene og reparert hull i tennene før infeksjonen kommer så langt og blir så stor at tannen må rotfylles. Be derfor om regelmessig årlig innkalling til tannlegen.

Smerter etter rotfylling

Etter at tannen er rotfylt så vil tannen vanligvis være litt øm. Hvis du kommer for rotfylling av tann som verker, vil du kjenne at tannen er helt annerledes enn før behandling: Smertene forsvinner. En sjelden gang, når infeksjonen har kommet på utsiden av roten, kan det være vanskelig å fjerne smertene med en gang. Da må man av og til ty til medisiner som f.eks. antibiotika.

Som regel vil tannlegen tilby å skrive ut smertestillende som skal avhjelpe situasjonen. Paragin forte og Pinex forte er de vanligste reseptbelagte smertestillende tabletter vi anbefaler når vanlig Ibux og Paracetomol ikke virker.

Med andre ord det skal ikke gjøre vondt etter rotfylling.

Rotfylling pris

Pris på rotfylling kan variere veldig. Det gjør også kvaliteten på arbeidet som utføres. Rotfylling er en behandlingsform som er svært teknikksensitivt. Dessuten er utstyret og materialene som brukes vesentlig for å få et godt og varig behandlingsresultat. Vi anbefaler at rotfyllinger utføres i mikroskop når det er nødvendig. Terapeuten bør ha mye erfaring og utføre rotfyllinger regelmessig. Hos oss har vi to nivåer av behandling: 2 dyktige allmenntannleger som daglig driver med rotfyllingsbehandling. Behandling på spesialistnivå: 2 fredager i måneden kommer vår spesialistkandidat til klinikken og gjør mer kompliserte behandlinger.

Se våre priser her.