Måned: juni 2014

Tannløs

Tannløs og tannløshet

Tannløshet er et stort problem, spesielt blant eldre voksne. De fleste voksne har mistet en eller flere tenner. I tillegg vet vi at ca 80 000 nordmenn er helt uten egne tenner. Ubehandlet vil tannløshet negativt påvirke en persons utseende, tale, selvtillit, evne til ernæring og generelle helse.

Hva kan vi gjøre med det?

Det viktigste vi tannleger kan gjøre for våre pasienter er å sørge for at de ikke mister flere tenner. Godt daglig renhold, sunne vaner og regelmessig sjekk og rens hos tannlegen er essensielt for å ta vare på egen tannhelse.
Når skaden først har skjedd og tannen er tapt er det flere måter den kan erstattes på. Tidligere var tannproteser og broer de eneste alternativene. Idag finnes det et alternativt som både biologisk og funksjonelt er et overlegent alternative: tannimplantater.

Litt om fordeler og ulemper med porselensbroer og tannproteser:

Porselensbroer og tannnproteser er velutprøvde metoder som hos mange fungerer svært godt som erstatning for tap av egne tenner. Kostnadene er relativt lave.
De viktigste ulempene med slike erstatninger er at de har en “ biologisk kostnad”. Tilslipning av porselensbroer innebærer at nabotenner blir traumatisert ved at tannsubstans fjernes. Dette er vanligvis ikke noe stort problem, men sammen med økt belastning på nabotennene gjør at ca 20 % av disse “preparerte” tennene også må rotfylles.
Tannproteser fører over tid til bentap, på grunn av det trykk som påføres når de brukes. Dette kan føre til ubehag, glidning, og tap av funksjon. Det fører til at protesene må bli foret opp eller skiftes ut med jevne mellomrom. Mange protesebrukerne forteller at de har problemer med å spise mat som ikke er myk. Proteser krever spesiell rengjøring, og kan bygge opp ubehagelig smak og lukt.

Tannimplantat er som regel det beste alternativet når du skal erstatte tapte tenner. Nabotenner involveres ikke, det er bare det området i munnen hvor man skal sette inn tenner som behandles. Tannimplantaterstatning består av en titianskrue som gror i ett med kjevebenet og som viser svært god holdbarhet. Prognosen er over 95 %. På tannimplantatet festes en skrue som fungerer som feste til en tannkrone. Tannimplantaterstatninger ser ut og føles som dine naturlige tenner.

Les mer om behandling og vår ekspertise på tannimplantat her.

Tannbehanding på Chrisitania Tannlegesenter I Oslo sentrum. Vi har fokus på God service, kvalitet og smertefri behandling. Christiania Tannlegesenter: almentannleger og spesialister i Oslo sentrum. Lange åpningstider, god service og smertefri behandling.

Periodonti – tannløsningsykdom

Hva er periodontitt ?

Periodontitt betyr  “ infeksjon i festeapparatet rundt tannen”. Den utløsende årsak til periodontitt antas å være den normale bakterieflora i munnhulen. Når bakteriebelegg (plakk) ikke blir fjernet jevnlig gjennom børsting og rengjøring mellom tennene (hvor matrester ofte samler seg), vil dette til slutt føre til periodontitt . Periodontitt, også tidligere kalt pyrrea, er i grunn en kronisk bakterieinfeksjon.

Når bakteriebelegg stivner på tannoverflaten dannes det tannstein på tennene ovenfor, langs og under tannkjøttet. Bakteriebelegg finnes i varierende mengde hos oss alle, og vi reagerer forskjellig på dette. Når tannstein og belegg står ubehandlet over tid  kan sykdom utvikles. Det betyr at støtteapparatet (bindevevsfibrene i tannkjøttet) rundt tannen brytes ned, lommen mellom tann og tannkjøtt blir dypere og tannens feste reduseres. Tap av benfeste rundt tannen kan oppstå i forbindelse med kroppens reaksjon (immunreaksjonen eller immunforsvar) på bakteriene. I verste fall kan dette føre til at tannen løsner og går tapt.

Røyking, diabetes og andre risikofaktorer

Det er klar sammenheng mellom røyking og periodontitt, og røykeslutt er derfor vesentlig. Sykdommen oppstår oftere og kan være mer alvorlig hos mennesker med diabetes. Dette synes å gjelde spesielt dersom blodsukkeret ikke er godt kontrollert. Noen resultater tyder på at behandling av periodontitt kan bidra til bedre blodsukkerkontroll. Sykdommen kan også oppstå på grunn av variasjoner i kroppens reaksjon, arv, emosjonelt stress eller bruk av medisiner. I noen tilfeller er vi ikke i stand til å forklare hvorfor noen er mer utsatt enn andre. Det finnes resultater som har vist at periodontitt ikke utelukkende er en oral sykdom. Her assosieres nå periodontitt og andre orale infeksjoner med en rekke systemiske lidelser som kardiovaskulære sykdommer, luftveisinfeksjoner, sukkersyke, for tidlig fødsel og osteoporose.

Tegn på periodontitt

I starten er det ikke lett å oppdage periodontitt. Typiske tegn er lett blødning fra tannkjøttet (ved tannpuss, rens mellom tennene, spising av hard mat, eller av seg selv), ømt, hovent   eller kløende tannkjøtt,  med mørkere farge langs tennene. Dårlig ånde kan komme etter hvert. Tennene kan kjennes løse, og hvis tilstanden forblir ubehandlet over tid, kan det noen   ganger ses puss rundt tannen som er angrepet.            

Behandling av periodontitt

Diagnose og behandling er avhengig av det kliniske bildet, pasientens alder og generelle helsetilstand. Ettersom tannkjøttbetennelse er vanskelig å reversere, er forebygging av sykdommen viktigste tiltak. Det som er avgjørende både i forebyggelse og behandling er egeninnsats i form av god munnhygiene daglig og eventuelt å slutte å røyke. Det er også viktig å ha sunne blodsukkernivåer og et balansert kosthold. Når vi stiller diagnosen vil vi jobbe sammen (teamarbeid) for å få kontroll over sykdommen. Grunnleggende behandling inkluderer grundig instruksjon og opplæring i munnhygiene, profesjonell rengjøring av tennenes rotoverflater, med eller uten operative inngrep – avhengig av hvor dypt må vi ned for å rense. I enkelte tilfeller – der forholdene ligger til rette for det – kan vi med regenerative metoder få bygget opp tapt ben rundt tannroten.

Trygderefusjon til tannimplantater

Hvis tenner tapes p.g.a. periodontitt, gir det rettigheter til en viss støtte fra HELFO hvis det lages broer, protese eller om det skulle ende med implantater. Implantater er skruer av titan som er ment å erstatte en manglende rot. På disse implantatene kan det lages både kroner og broer samt såkalte dekkproteser. Det er viktig å utrede pasientene grundig før en slik behandling, både medisinsk og vedrørende indikasjonene og kontraindikasjoner for å velge implantat som løsning på pasientens problemer.

Hva skjer etter behandlingen?

Periodontitt er en kronisk sykdom, og det er viktig med oppfølgende kontroller i lang tid etter behandlingen. Oppdages periodontitt i tide og man får den rette behandling, samt fortsetter med god munnhygiene, er prognosen god. Folketrygdloven § 5-6 dekker utgifter ved tannkjøttsbehandling (kronisk marginal periodontitt og peri-implantitt) etter faste takster. Les mer hos HELFO.

Les mer om behandling og vår kompetanse på periodontitt her.