Flere  av prisene er prisjustert i forhold til  HELFO-refusjon.  Om pasienten har krav på refusjon vil egenandelen blir redusert tilsvarende i forhold til HELFO-refusjonstaksten.  Vi holder oss kontinuerlig oppdatert og sørger for at pasientene får sine refusjoner fratrukket ved undersøkelse og behandling hos oss.

Undersøkelse uten HELFO refusjonfra 680-1200,-
Undersøkelse med HELFO refusjonfra 320-850
Røntgenbilde uten refusjon(eksklusiv HELFO150,-
OPG (Panorama røntgen),eksklusiv HELFO580,-
CBCT( 3d røntgenscanning), inklusiv HELFOfra 880-2360,-
Kirurgisk fjerning av visdomstann,inklusiv HELFOfra 3500,--4100,-
Biopsi, inklusikv HELFOfra 1500,--2100,-
Rotfylling av en rotet tann,inklusiv HELFOfra 1800-4800,-
Rotfylling av 2 rotet tann,inklusiv HELFOfra 3500-5900,-
Rotfylling av 3 rotet tann, inklusiv HELFOfra 5500-8500,-
Implantatfra 6500-13900,-
Flere implantater i samme operasjonfra 3900-10300,-
Benmodullering, Sinuslift, benaugmentering
ekslusiv materaler, inklusiv HELFOfra 2500-10500,-
All on 4, Hybrid, inklusiv HELFOfra 65000-159000,-
Implantatkrone, Pretao Zirkonzahn.Norskprod.fra 3500-12500,-
Inkl.HELFO
Skallfasett/laminat, inklusiv HELFO, norsk.prodfra 3800-7500,-
Tannkrone,inklusiv HELFO, norsk prod.Fra 3800-7100,-
Hengeledd implantat/tannbåren,ekls HELFO5700/6400,-
All on 4, zirkoia, inklusiv HELFOfra 76000-171000,-
All on 4 Zygoma PreattauHybrid,inklusiv HELFOfra 155000-225000,-
All on 4 Zygoma Preattau Zirkoniafra 165000-231000,-
Hygienetillegg enkel150,-
Hygienetillegg kirurgi, inklusiv HELFOfra 350-1400,-
Hygienetillegg ENDO360,-
Anestesi pr stk170,-
Narkose pr time ,ekslusiv HELFO

(tjenesten er levert av Anestese AS)
4200,-