[/vc_row]


Behandlingen av tannløse har vært i stor endring de siste 30 årene. Tidligere ble alle tannløse pasienter behandlet med helproteser. I dag tilbys denne pasientgruppen en eller annen form for implantat retinert tannerstatning.

Spesialist klinikken MALO DENTAL har spesialisert seg på rehabilitering av tannløse. Som en del av Spesialist klinikken MALO DENTAL er vi til enhver tid oppdatert på de best tilgjengelige teknikker.  Spesialist klinikken MALO DENTAL protokollen er svært godt dokumentert og til det beste for våre pasienter. Kort fortalt innebærer Spesialist klinikken MALO DENTAL protokollen at pasienter som er i ferd med å bli tannløse, eller som allerede er tannløse, kan få ekstrahert resttannsett, få installert implantater og få tilvirket en fast implantatretinert akryl bro på samme dag. Etter 4-6 måneder monteres en permanent bro i titan eller zirkonium på implantatene.

Spesialist klinikken MALO DENTAL protokollen er spesielt god i tilfeller hvor kjevekammen er sterkt atrofiert.

Ved Spesialist klinikken MALO DENTAL har vi den nødvendige kirurgiske, protetiske og tanntekniske kompetansen som behøves for å kunne tilby en forutsigbar og best mulig behandling av våre tannløse pasienter.

All on 4
All on 4
Kurs-rehabilitering-24.05.2018

Med vennlig hilsen

Kristian Kjellsen

Tannlege
Spesialist i periodonti

Spesialist klinikken MALO DENTAL

Grønland 4, 0188 Oslo

malodental@ctls.no
tel 4747163720