Tannlege

Kjeveortopedi

Spesialist Klinikken kan tilby tannregulering på barn og voksne i våre lyse, moderne lokaler midt i Oslo sentrum. Behandlingen utføres av spesialist i kjeveortopedi. Her kan du lese mer om tannregulering og hvordan det utføres.

Tannregulering
Tannregulering

Tannregulering for barn

Kjeveortopedi handler om å stille diagnose, forebygge og behandle bittfeil og tannstillingsfeil. Kjeveortopeden behandler og forebygger problemer med bittet slik at det ikke gir feilbelastning i kjeveleddene. Rett tannstilling medfører også færre hull og tannkjøttsykdommer.

Støtte til tannregulering for barn

Barnas bittutvikling vurderes av skoletannlegen/tannpleieren og barna henvises derfra til spesialist. Henvisningen er nødvendig for å få stønad fra HELFO for den kjeveortopediske undersøkelsen og senere utgifter ved en kjeveortopedisk behandling dersom det foreligger en stønadsberettiget bittfeil og om foresatte/barn ønsker oppstart med tannreguleringsbehandling. Folketrygden vil ikke innvilge trygderefusjon dersom det ikke foreligger en henvisning fra tannlege/tannpleier. Henvisningen gjelder i 24 måneder fra henvisningsdato. I de tilfeller det er behov for en ny vurdering av behandlingsbehovet, må det foreligge ny henvisning. Ved første konsultasjon er det fint om mor eller far er med dersom pasienten er under 18 år.

Den kjeveortopediske konsultasjonen blir utført av en tannlege som er spesialist i kjeveortopedi. Husk å ta med skriftlig henvisning fra offentlig tannklinikk på konsultasjon.

Tannregulering - barn

Første besøk

Det blir aldri satt på regulering ved første besøk. Ved denne konsultasjonen gjør vi en undersøkelse og vurderer eventuell bittfeil. Vi tar som oftest et oversiktsrøntgen (OPG), der man kan se kjevebenet og alle tannanlegg. Hvis det er bittfeil som er aktuelt å behandle nå og pasienten/foresatte ønsker å begynne, tar vi røntgenbilder, foto og avtrykk til gipsmodeller for å planlegge behandlingen nøye. Etter behandlingsplanleggingen møtes vi med pasienten for å presentere behandlingsplan og -avtale.

Ved første besøk kan som regel en foreløpig behandlingsplan skisseres og et cirka kostnadsoverslag gis, men det er først etter behandlingsplanlegging et mer nøyaktig behandlingsforløp, tid det vil ta og pris kan anslås. Om det er for tidlig i pasientens tannutvikling å begynne med tannregulering, vil vi avtale et nytt innkallingstidspunkt.

barn-tannregulering-2

Tannregulering for voksne

Det er mulig å få tannregulering i alle aldre. Flere voksne velger nå å gå i gang med tannreguleringsbehandling for å få rette tenner og er glad for at tannregulering ikke lenger bare ansees å være for barn. Vi på Christiania tannlegesenter i Oslo har forståelse for voksnes behov knyttet til tidsaspekt og estetikk, og tilrettelegger behandlingen etter det.

Årsak til tannregulering:

  • Kosmetisk
  • Forverring av en tidligere mild bittfeil
  • Ubehandlede bittfeil som ikke ble korrigert i barne/ungdomsår
  • Vandring/endring av tannstilling pga tannkjøttsykdom
  • Tanntap forårsaket av traume
  • Tanntap eller stor tannslitasje der det er nødvendig med regulering før tennene skal erstattes eller bygges opp igjen

Støtte til tannregulering

Du kan få støtte hvis:

  • Bittfeilen er så alvorlig at det kreves både tannregulering og kjevekirurgi
  • Tannmangel er medfødt, og lukene i tannrekken skal lukkes med hjelp av tannregulering, eller med erstatning som krever kjeveortopedisk forbehandling
  • For rehabilitering av bitt med tannforflytting pga periodontitt (tannkjøttsykdom)

Usynlig tannregulering

For å gjøre reguleringen mindre synlig tilbyr vi voksne hvite/gjennomsiktige estetiske fester. I enkelte tilfeller på voksne benytter vi oss av reguleringsfester som festes på baksiden av tenner. Apparaturen er spesial laget for hver enkelt pasient for å skape en optimal komfort (Incognito).

I tilfeller med små avvik kan man ha nesten usynlig regulering som heter Invisalign. Invisalign bruker en ny innovativ metode for å rette tenner ved hjelp av en rekke gjennomsiktige plastskinner – aligners – uten bruk av metall klosser eller metallbuer. Det er derfor svært vanskelig for andre å se at du bruker dem, selv på nært hold.

invisalign tannregulering