rontgen
Tannleger - Tannteknikere
Tannleger

Oral kirurgi

Oral kirurgi og oral medisin er en spesialitet godkjent av Den norske tannlegeforening. Spesialistutdanningen er et 5-årig utdanningsprogram etter avsluttet tannlegeutdanning. Eksempler på oralkirurgisk behandling er operasjon av visdomstenner, retinerte tenner, endodontisk kirurgi/rotspissamputasjoner, cystectomier, benoppbyggninger (sinuslift, bentransplantat), tanntransplantasjoner, bløtvevsplastisk, biopsier, behandling av slimhinnelidelser, kjeveleddslidelser og implantatbehandling.

Faget oral kirurgi omfatter også behandling av tann- og kjeveskader, brudd- og bløtvevsskader og rekonstruksjon av medfødte og ervervede defekter og misdannelser. Skaden eller defektens art og omfang avgjør om behandlingen kan gjøres ved en poliklinisk klinikk eller må gjøres ved en oralkirurgisk/kjevekirurgisk avdeling ved sykehus.

Eksempler på behandlinger

  • Implantatbehandling
  • Bentransplantasjon
  • Kjeve rekonstruksjon
  • Fjerning av visdomstenner
  • Rotamputasjoner
  • Cysteoperasjoner
  • Kompliserte kirurgiske behandlinger