Oral kirurgi
Girl frightened by dentists

Behandling i narkose

For deg som har tannlegeskrekk, eller som av andre grunner ikke kan få utført tannbehandling i bevisst tilstand, kan tannbehandling i narkose være noe man bør vurdere. Fordelen med narkose er at man ikke merker noen ting til tannbehandlingen. I tillegg kan tannlegen få utført mye mer arbeid på kortere tid og du blir raskere ferdig med behandlingen.

Det er mange pasientgrupper som kan ha nytte av narkose under tannbehandlingen. Den vanligste indikasjonen er ved alvorlig tannlegeskrekk (odontofobi).

Andre indikasjoner:

  • Ved  kraftig brekningsrefleks som gjør vanlig tannbehandling umulig
  • Ved behov for langvarige og kompliserte behandlinger
  • Hvis du ønsker å sove under tannbehandlingen
  • Ved for dårlig effekt eller allergi for vanlig bedøvelse
  • Ved sykdommer eller tilstander som gjør det umulig med vanlig tannbehandling