all-on-4
Tannimplantat
Tannimplantat

Hvorfor tannimplantater med Malo dental protocol?

For de fleste er tannimplantater den beste løsningen for å erstatte manglende tenner. Pasienter som mangler tilstrekkelig benvolum kan ha blitt frarådet å få satt inn implantater, eller blitt fortalt at de må gjennomgå tidkrevende benutbyggingsprosedyre for å kunne plassere tannimplantatene. Med Malo dental protocol , også kalt  All-on-4 teknikken kan alle få naturlige, nye tenner på ett enkelt besøk, selv om de har blitt fortalt at de ikke er en kandidat for tannimplantater eller mangler nok ben for implantater.

Hva er All-on-4 tannimplantater?

All-on-4 er en total oral rehabilitering. Fra å være tannløs eller i ferd med å miste alle tennene sine, kan man i løpet av ett besøk få tilbake faste, naturlig utseende tenner. All-on-4 er en revolusjonerende metode utviklet over to tiår av tannlege Paulo Malo. Metoden muliggjør total oral rehabilitering av de fleste pasienter med plassering av 4 titanimplantater i hver kjeve. Implantatene fungerer som et fundament for en midlertidig akrylbro og tillater plassering av et fast sett med tenner. Denne teknikken stabiliserer benet og nyttiggjør det benet som finnes i kjeven. Ved å vinkle de to bakre implantatene 45 grader, gjør at selv de pasientene med nesten ingen bensubstans kan ha faste tenner uten behov for transplantasjon eller sinuslift. Resultatet er et fast (ikke-løst) naturlig tannsett, umulig å skille fra naturlige tenner.

Fordeler med All-on-4 tannimplantat teknikken:

  • Suksess-raten høyere enn tradisjonelle implantat teknikker- 98 %
  • Færre behov for bentransplantasjon, som er kostbart, og kan være ubehagelig for pasienten
  • Fremgangsmåten er godt tolerert og av kort varighet – tar vanligvis omtrent 1 til 2 timer for fullstendig oral rehabilitering
  • Kan vanligvis utføres hos pasienter med diabetes , osteoporose eller andre helsemessige forhold som ofte gir kontraindikasjoner for bentransplantasjon
  • Naturlig utseende tenner som føles som, og fungerer som ditt naturlige tannsett
  • Svært hygienisk – det lett å vedlikeholde og rengjøre
  • Kostnadsbesparelser – ofte en rimeligere metode enn med tradjsjonelle tekniker
  • Det meste er gjort på en enkelt dag – ikke bare operasjonen, men også plassering av faste tenner med umiddelbar funksjon. Tradisjonelle teknikker innebære ofte flere operasjoner og kan ta over et halvt år å fullføre

Er All-on-4 den riktige løsningen for meg?

Spesialist Klinikken gjør vi første konsultasjon med det formål å vurdere din nåværende tannhelse og se på mulige behandlingsløsninger. Etter at en av våre spesialister har gjort sin vurdering vil vi gi deg våre råd og behandlingstilbud. Vi vil være tilgjengelig for at du skal få svar på alle dine spørsmål .

Mange av våre pasienter kommer til Spesialist Klinikken fordi de er misfornøyd med sine eksisterende broer, proteser eller gebiss og ønsker å få vurdert mulighetene til et bedre alternativ. Dessuten har mange pasienter blitt frarådet implantater fordi de mangler tilstrekkelig benvolum eller har helseproblemer som gjør at konvensjonell kirurgi med bentranplantasjon er ansett som for risikabelt. I de fleste av disse tilfellene , også hos pasienter med alvorlig bentap , er All on 4 den riktige løsningen for å få tilbake nye faste tenner. All-on-4 teknikken har siden 1996 hjulpet tusenvis av pasienter over hele verden med tannløshet . Hvis du lider av problemer som tannløshet eller tannsykdom medfører, kan All-on-4 være den riktige løsningen for deg.

Hva kan du forvente?

Å installere et tannimplantat er en rask og lite invasiv prosedyre. Ved Spesialist Klinikken vil en spesialist gjøre en grundig innledende evaluering, for å så sette opp den beste behandlingsplanen for din tilstand. Den første evalueringen består av en omfattende klinisk og radiologisk undersøkelse. Med hjelp panorama og 3D røntgen via et bestemt dataprogram kan vi få et 3 dimensjonalt bilde av kjeven . ”Virtuelle implantater” plasseres så i 3D-bildet for å sikre nøyaktighet ved tidspunktet for operasjonen. For å lette prosedyren og sikre kvalitet , er en fast bro forhåndsprodusert i forkant av operasjonen.

Mens du venter på den faste protesen , som tilvirkes ved vårt laboratorium – som er lokalisert på tannklinikken , slapper du av på vårt hvilerom. Samme dag vil du forlate klinikken med nye faste tenner, og du vil være i stand til å spise , snakke og smile med selvtillit. Den midlertidige broen byttes ut med en permanent bro etter at implantatene er osseointegrert, dvs grodd fast i kjeven. Det tar fra 2-4 måneder etter operasjonsdagen.

Informasjonsvideoer om All-on-4 implantatbehandling