all-on-4-seniors
all-on-4-roentgen
nobel-all-on-4

All on 4 er en verdensledende metode for å rehabilitere tannløse med faste tenner. Vi følger protokollen slik den ble utviklet av Professor Malo på 90- og 2000 tallet. Kort fortalt betyr det at  tannløse pasienter, inkludert pasienter med lite gjenværende kjeveben, kan få installert implantater og festet en implantatretinert bro løpet av en dag.

All on 4 henspeiler på at vi må installere minst 4 implantater i kjeven. Nobel Speedy er det best egnede implantattypen for slike inngrep.